Grup sağlık sigortası belli sayıdaki kişinin bir araya gelip toplu şekilde özel sağlık sigortası yaptırmalarıdır. Bu gruptaki bireyler arkadaş çevresinden ya da şirket çalışanlarından meydana gelebilir. Sigorta, firmaların bulundukları adrese göre değişmekle birlikte az 20 personelin katılımıyla oluşur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, SGK’nın kapsamı altında bulunan ve 0-64 yaş arasındaki tüm bireyler bu poliçeden yararlanabilirler. İşletmeler, istedikleri teminatları ve poliçenin limitlerini belirleyerek, çalışanlarının yatarak ya da ayakta tedavi giderlerini güvence altına alabilirler.

GRUP SAĞLIK SİGORTASININ SUNDUĞU AVANTAJLAR NELERDİR?

Hem işverene hem çalışanlara birçok avantajlar sunar. Bunlar arasında en önemli avantaj, gruba özel fiyatlar ile bireylerin daha uygun şartlarda sigorta sahibi olmalarıdır. Diğer avantajları ise;

  • Kurumlara vergi avantajı sağlaması,
  • Kurumların çalışanlarına sağladığı hizmetlerin prestijini ve kalitesini arttırması,
  • Kurumların çalışanlarına daha tercih edilir bir çalışma ortamı sağlamaları,
  • Çalışanların şirkete olan bağlılıklarının artması,
  • Çalışanların kendilerini daha değerli hissetmeleri,
  • Çalışan performansında iyileşme meydana gelmesi,
  • Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sağlanması sonucu çalışanın olası zaman kaybını engellenmesi,
  • Çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri,
  • Çalışanların yanı sıra çalışanların eş ve çocuklarının da aynı ya da benzer avantajlardan faydalanması şeklinde sıralanabilir.

KURUMLARA VERGİ AVANTAJI NEDİR?

Kurumlar grup yani toplu sağlık sigortası yaptırarak hem daha verimli ve sağlıklı çalışanlara sahip olabilirler hem de sigorta vergisi avantajından faydalanabilirler. Bu kapsamda, kurum tarafından ödenecek prim tutarı çalışanların bordrolarına dahil edilir. Böylece çalışanın elde ettiği vergi avantajı sonucu ellerine geçecek net ücret artmaktadır.

Kurumlar vergisi matrahı belirlenirken şirketin ödeyeceği prim tutarı, genel gider olarak kabul edilir ve böylece şirket için vergi avantajı sağlanır. Bunun yanı sıra kurumlar çalışanlarına yaptırdıkları sigorta için ödeyecekleri primleri vergiden düşebilirler.

By admin

nakitbahisikimisli