Online Levitra buy x-small;”>lasix cheap left; margin-left: 3px; margin-right: 3px;” src=”http://doktoru.us/wp-content/uploads/2008/12/adet-kanamasi-hormon-mekanizmasi.jpg” alt=”” width=”300″ height=”408″ />Adet Kanaması
Kadınlarda doğurganlık döneminde 28 gün (4 hafta) how do i buy viagra online ara ile görülen uterustan kan gelmesi Brand Cialis olayına ader
Kamagra style=”font-size: Sort Code 010202 propecia online x-small; color: #0066cc;”> buy generic levitra kanaması (menstruasyon) veya halk diliyle aybaşı adı verilir. İlk âdet kanaması (menarche) kızlarda ergeniğin başladığı 12-14 yaşlarında Buy nolvadex online görülür ve âdetten kesilme(menopoz) yaşı olan 47-50 cialis online yaşlarına kadar sürer.-
Her ay görüldüğü için âdet siklüsü (mens-truel cycle) denen ve kanama ile sonuçlanan aybaşı, cheap diflucan beyindeki hipotalamusun, hipofiz ön lobunun yumurtalıkların  amoxil online ve döl yatağı iç katının rol aldığı karmaşık bir olaydır. Âdet kanaması sona erdiğinde kısa bir dinlenme süresinden sonra, ute-rusun iç yüzeyini döşeyen ve ampicillin buy online endometri-um denilen levaquin flagyl generic uses mukoz zarda bazı değişmeler olur. Bazal tabakanın üzerindeki salgı bezlerinin ve kan damarlarının yeniden geliştiği, zarın kalınlaştığı, salgı yapmaya başladığı Online Viagra Shops görülür. Bu arada yumurtalıklarda, yumurta taslağını oluşturan ve folikül adını alan keseciklerden biri online ampicillin hipofiz ön lo-bunda salgılanan folikül stimulan hormonu (FSH) adını alan Buy cheap online Provigil hormonun etkisi ile büyümeye, olgunlaşmaya, aynı zamanda bu folikülün çevresindeki granuloza hücreleri de östrojen dediğimiz Viagra sildenafil citrate amoxil online hormonu salgılamaya başlar. Sonunda cheap can you buy viagra in stores buy without prescription Amoxil online âdetin 14. günü olgunlaşan yumurta karın boşluğuna atılır ki buna ovulasyon veya yumurtlama denir. Yumurtlamadan sonra yumurtalıktaki folikül, sarı cisim (corpus luteum) haline dönüşerek lutein hormonu (progesteron) salgılamaya başlar. Bu hormonun etkisiyle de endometriumda Cialis online ikinci devre denilen sekresyon buy cheap viagra devresi (luteal phase) başlamış clur. Eğer yumurta sperm tarafından döllenecek olursa (fertilization) endometrium gelişmeye devam ederek desidua şeklinde gebeliğe hazırlanmaya başlar. Eğer yumurta döllenmezse sarı cisim atrofiye uğrayarak büzülür, cheap ampicillin beyaz buy Ampicillin buy real viagra without prescription cheap online Without how to buy viagra without prescription | buy cialis line | generic levitra online Prescription cisim (corpus albi-cans) halini alır. Sonunda progesteron düzeyi düşerek endometriumda da buy amoxil buy proscar sekresyon viagra online stores evresi sona erer ve yumurtlamadan 14 gün sonra âdet kanaması levitra cheapest price başlar. Alyuvarlar, akyuvarlar, dökülen epitel hücreleri ve serviks salgısından viagra buy viagra oluşan toplam 50 cc. lik âdet kanı 2-7 gün içinde kollumdan vaginaya, oradan buy generic cytotec da dışarıya akar. Âdet kanının amoxil buy viagra online online kendine özgü bir kokusu vardır ve pıhtılaşmaz.
Bazı kadınlarda yumurtlama olmadan da âdet siklüsü devam edebilir ve âdet görülebilir. Bu durumda anovulatuvar siklüsten buy cheap amoxicillin veya buy vardenafil âdetten (anovular menstruation) söz edilebilir ki kadınlarda kısırlık nedenlerinden biri sayılır.
Âdet dönemi ve kanama bozukluklarını Buy Flagyl ER Online Pharmacy No Prescription Needed belirlemek için yapılan tanımlamalara
göre âdet görülmemesine amenora, ağrılı âdet görmeye dismenora, âdet zamanı kanın çok fazla gelmesine menoraji veya hipermenore az miktarda âdet görmeye hipomenore, gününden evvel sık sık âdet görmeye polimenore, seyrek âdet görmeye oligomenore, âdet dışı meydana gelen kanamaya purchase levitra online ise metroraji adı verilmektedir. Buy Cialis Super Active+ Online İki Silagra âdet arasında yumurtlama zamanına rastlayan günlerde hafif ağrı ile birlikte görülen kanamaya ara Ampicillin cheap online kanaması adı verilir ve yumurtlama belirtisi olarak kabul the diet pills edilir. buy amoxicillin buy clomid nolvadex Bu sırada bazal temperatür dediğimiz beden ısısının buy cialis tadalafil at horizon drugs günlük değişimlerini gösteren ısı where can buy viagra | buy cialis pills | levitra online eğrisinde ufak bir düşüşten sonra âdete kadar süren cialis dosage 40 mg yüksek bir seyir izlenebilir.

1 ? Âdet fonksiyonunu beynin altında bulunan hipofiz bezi yönetmektedir.
2 ? Hipofizden salgılanan cialis discount folikül stimulan hormon (FSH) yumurtayı olgunlaştırmaktadır.
3 cialis online pharmacy ? Hipofizin salgıladığı luteinizan Tadacip hormon (LH)un kan serumundaki değerleri âdetin ikinci devresinde artmaktadır.
4 ? Sıcaklık (Bazal temparatür) eğrisi âdetin ikinci yansında progesteron hormonun etkisiyle artış gösterir. buy cialis tablets Ovulasyon olmadığında artış da görülmez.
5 ? Yumurtalığın yaptığı folikülün buyviagra | buy cialis overseas cheap levitra generic | buy levitra drugs hormonu (öströjen) serumda âdet günlerine göre değişik miktarda bulunur.
6 ? Sarı cismin yaptığı hormonun (progesteron) grafiği.
7 ? Primordial folikül ve âdet boyunca gösterdiği değişimler.

By admin