İnsanoğlu sadece et ve kemikten yaratılmamıştır. Et ve kemik sadece insanın beşeri olduğunu gösterdiği gibi insanın varlığını oluşturan bir yarımdır. İnsanın varlığını oluşturan diğer bir yarım parça is ruhtur. Ruh ile beden bir araya gelerek insanın canlanmasını sağlar. Bu nedenle insan bedeninin sınırlarından kurtularak ruh üzerinden farklı boyutlar üzerinden seyahat edebilir.

İnsanın beşeri boyuttan çıkıp zaman ve mekânda ayrı bir yerde var olması mümkün gibi görünse de çok zor ve tehlikeli bir işlemdir. Ancak insanoğlu az önce de dediğimiz gibi farklı yapılardan meydana geldiği için zaman zaman sahip olduğu bu özellikleri kullanmak, insanlara fayda sağlayacak şekilde değerlendirmek ister. Bu özelliğini kullanan kişilere de medyum denir. Medyum 20. Yy’da her alanda ortaya çıkan kavramlardan biri olarak hayatımıza girmiştir.

Günümüzde ise medyumların yaptıkları işler halk arasında geleceği görme, fal okuma, büyü yapma gibi işlerin yapıldığı bir meslek olarak görülür. Yapılan bu işler medyumların kişisel tercihlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin falcılık halk arasında ve toplumumuzda yaygın olarak kullanılan ve geleceği öğrenme adına yapılan bir iştir.

Buna benzer bir diğer örnek ise bağlama büyüsü. Büyünün varlığı muhtemel olsa da halk arasında bir amaca ulaşmak için bağlama büyüsü gibi farklı işlemler yapılabiliyor.

By admin