KREATİNİN
Kreatin Fosfat’ın metabolik artığı Kreatinin dir. Böbreklerden idrar ile çıkarılır. Diyetten etkilenmediği için böbrek fonksiyonlarının levitra online price göstergesi olarak üreden daha anlamlıdır.
Muayene maddesi: Plasma ve Serum.
Normal Değeri: dL/ 0.5 – 1.2 mg.
Arttığı Durumlar

 • Böbrek Bozuklukları
 • İdrar akımını engelleyen durumlar
 • Akromegali
 • Hipertroidi
 • Jigantizm

buy buy cialis line proscar amoxicillin buy cialis pills no prescription style=”font-size: x-small;”>Azaldığı Durumlar

 • Kas distrofisi
 • İleri yaşlılık
 • Kas buy amoxil kitlesinin azaldığı erimeler
 • Gebelik

KREATİNİN KLİRENSİ
Klirens testleri böbrek fonksiyonlarını ölçmede kullanılan en güvenilir yoldur. Glomerüllerden süzülen ve tubulilerden itrah ve absorbe edilmeyen bir maddenin kandaki yoğunluğu ve idrarla çıkarılan miktarının tayini ile hesaplanır. Bunun için en flagyl generic ideal madde inülin dir. Ancak inülin ile tayini pratik olmayıp kreatinin ile yapılmaktadır. Daha az güvenilir olmakla beraber üre klirensi de uygulanabilir.
Test için belirli zaman Kamagra jelly süreleri içerisinde 1-2-4-8-24 saatlik idrar toplanır, bu sürelerin ortasında alınan kreatin Cheap Female Viagra miktarı belirlenir mevcut formüle uygulanarak böbreklerin dakikada ne kadar kandan ne kadar kreatinini temizlediği tayin edilir. Böbrekler dakikada ortalama 120 ml. kanı temizler.

 • Hafif bozukluklarda : dk/52-62.5 ml
 • Daha ilari buy cialis phentermine bozukluklarda : dk/42 – 52 ml.
 • Orta derecede bozukluklarda dk/28 tadalafil – 42 ml.
 • Ağır vakalarda : dk/< 28 ml.

Cialis Jelly red;”>POTASYUM ( K+ )

Potasyum vücutta özellikle kan ve doku hücrelerinde bulunur. Hücre içi asit-baz dengesini ve osmotik basıncı düzenler. cheap Amoxil online buy without prescription Diürezi arttırır bazı generic diflucan enzimlerin aktivatörü olarak matabolizmayı etkiler.

Normal Değerler : 3.5 – 5 mEq/L


Arttığı Durumlar :

 • K alınışının artması
 • Vücut içi hemoliz
 • Ağır doku harabiyeti
 • Diyabetik ketoz
 • Akut, kronik böbrek yetmezliği GFR< 5 ml/dh
 • Anaflaksi
 • Addison
 • Na eksikliğine yol açan durumlar


Azaldığı Durumlar

PROLAKTİN ( PRL )

Hipofiz ön lobundan salgılanan bir polipeptid hormondur.

Buy Erectile Dysfunction medications style=”font-size: x-small;”>Normal Değeri : Kadın : dL/ 1 – 25 ng. Erkek : dL/ 1 – 20 ng.

lasix online x-small;”>Arttığı durumlar :

 • Hipotalamik hastalıklar
 • Hipofiz sapı kesilmesi
 • Hipofiz Tümörleri – Prolaktinoma
 • Böbrek yetmezliği
 • Primer hipotroidi
 • Gebelik
 • Anoreksi Nervoza
 • Meme uçlarının aşırı uyarılması

Azaldığı Durumlar :

 • Sheehan Sendromu
 • Panhipopituitarizm
 • Hipofizektomi
 • Bromokriptin ( Parlodel ) ve L-DOPA kullanılması

buy penicillin style=”color: red;”>SGOT – SERUM GLUTAMİK OKSALASETiK TRANSAMİNAZ = (AST)

SGOT özellikle kalp, karaciğer ve iskelet kasında bulunan bir enzimdir. Karaciğer hastalıklarında, özellikle akut ve kronik hepatitte hücre yıkımı yüzünden SGOT yükselir ve bu enzim buy Viagra Soft Tabs Online Ampicillin Without Prescription cheap online tayini ile hastalığın seyri izlenebilir.

buy cheap amoxicillin x-small;”>Normal Değeri ( Serumda ) : L/ 40 buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon drugs | cheap levitra online Ü den az.

Arttığı Durumlar :

  Viagra online deals style=”font-size: x-small;”>

 1. Kalp Hastalıkları
  • Akut myokard infarktüsü ( SGOT > SGPT )
  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Akut romatizmal ateş
  • Kalp Viagra Jelly ameliyatları
  • Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi
  • Eksternal kalp masajı
 2. Karaciğer Hastalıkları
  • Viral hepatit ( SGPT > SGOT )
  • Toksik hepatit
  • Karsinom, lösemi, lenfoma
  • Kolanjit, intra ve ekstrahepatik tıkanma
  • Kronik hepatit
  • Siroz ( Bazan normal de olabilir )
  • İlaca bağlı ( rifampisin, salisilat, izoniyazid )
 3. Akut Pankreatit
 4. Travmatik Kas Harabiyeti
  • Barsak infarktı
  • Barsak buy cialis overseas ameliyatları
  • Crush sendromu
  • Radyasyona maruz kalma
  • Sıcak çarpması
  • Direkt elektrik akımı ile şok
  • Karbon monoksit zehirlenmesi
 5. Status Astmatikus
 6. Akciğer İnfarktı

SODYUM ( Na )

Sodyum plazmanın başlıca bazıdır; asit-baz dengesi ve osmotik basıncı sağlamada da en Online Cialis buy önemli elemandır. Vücutta özellikle hücre dışı sıvılarda iyon olarak bulunur. Total sodyumun buy buy cheap cheap levitra levitra 1/3 ü kemiklere bağlıdır. Buy Cialis online Organizmayı su kaybından cheap levitra generic korur Cl- ve HCO3- ile birlikte buy augmentin asit-baz dengesini düzenler.

buy online acomplia x-small;”>Normal Değerler (Serumda ) ampicillin online Buy cipro online : L/ 136 – 146 mEq


Arttığı Durumlar :

Azaldığı buy viagra online next day delivery Durumlar :

 • Na kaybı ( aşırı kusma, terleme, ishal )
 • Böbrek yetmezlikleri
 • Diyabetik ketoasidoz
 • Ödem ve asit
 • Metabolik asidoz
 • Nefrotik sendrom
 • Aşırı kanama
 • Barsak tıkanması

low price levitra style=”color: red;”>TSH – TİROİT STİMÜLAN HORMON

camagra buy cheap viagra online style=”font-size: buy cialis online x-small;”>TSH, hipofiz ön lobundan salgılanan, glukoprotein yapısında bir hormondur. En önemli görevi tiroit hormonu yapımını uyarmasıdır. TSH, tirotropin salgılatan hormon ( TRH ) tarafından uyarılır, T3 ve T4 tarafından inhibe edilir.

Normal Değeri : Erişkin : ml/< 10 Ü. Yenidoğan : ml/ 3 – 20 Ü.

cheap propecia style=”font-size: x-small;”>Arttığı Durumlar :

Azaldığı Durumlar :

 • Hipotalamus ve hipofiz bozukluklarına bağlı hipotroidiler
 • TSH salgılayan tümörler dışındaki hipertroidiler

viagra prices red;”>SPERMİOGRAM ( MENİ İNCELEMESİ )

amoxicillin Buy Ampicillin online Viagra style=”font-size: x-small;”>Erkek fertilitesinin araştırılmasına yarayan bir laboratuvar yöntemidir. Sperm in miktar, görünüş, pH gibi genel özellikleri yanında spermatozoid sayısı, spermatozoidlerin hareket gücü ve yaşama süresi ile yapı özelliklerinin incelenmesi esasına dayanır.

Muayene Maddesi

cytotec buy how levitra online ampicillin cheap canada to buy clomid style=”font-size: x-small;”>Muayenesi yapılan kişiden tercihan masturbasyonla alınan sperm kuru ve steril bir cam kaba cialis discount toplanmalıdır. Laboratuvara dışarıdan getirilecekse, ceketin iç cebinde vücut sıcaklığında tutulmalı ve yarım saat içinde teslim edilmelidir.

Normal ejakülat; Kirli beyaz cheapest place to buy cialis renkte, viskoz, hafif kalevi ( pH = 7.2 – 7.8 ) olup kan ve cerahat içermez. 2.5 – 3 ml. miktardadır.
Normal ejakülat mayiinin 1 ml. sinde ortalama spermatozoid sayısı 80 milyon kadardır. 50 milyonun altına düşmesi fertiliteyi olumsuz yönde etkiler. Kalıtsal nedenler, yaşlanma, enfeksiyonlar, dolaşım bozuklukları, kanal tıkanmaları, hormonal ve psikolojik bozukluklar nedeniyle sayıda düşme olabildiği gibi sigara ve alkol alımı da spermatogenezi baskılar.
Normal spermde ilk 2 saat içinde spermatozoidlerin en az % 60 ı normal canlı hareket gösterir, pH değişiklikleri hareketi etkiler.

By admin