Buy Erectile Dysfunction medications align=”left” />

Güneşlenmek için sürülen yağ, krem ile idrar ve parfümlerin kimyasal dezenfektanlarla birleşerek ”kloramin” denilen yan ürünlerin oluşmasına ve solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte havuz, spa ve kaplıcalar, çok fazla kişinin kullanımı ve suyun iyi dezenfekte edilmemesi ya da havuz dezenfeksiyonu ve PH düzeyinin sağlanmasında kimyasal dezenfektanların buy cialis phentermine low price levitra fazla kullanılmasının ishal, ani solunum yolu bulguları, göz iritasyonu gibi hastalıklara neden olabildiği belirtildi.

Uzmanlar, insan how to buy clomid online dışkısıyla atılan her türlü mikroorganizmanın suya geçebildiğini, sarılık ve ishal etkeni virüslerin, parazitlerin, mide-bağırsak sistemi, cilt, kulak, solunum sistemi, göz, santral sinir sisteminde enfeksiyon hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Gazi buy generic levitra Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol, mevsim itibarıyla deniz, havuz, spa ve kaplıcalara giden kişi sayısının arttığını söyledi.

Bunlardan deniz dışında havuz, spa, kaplıca gibi yerleri çok fazla kişinin paylaştığını belirten Şenol, ”Buralara, eğlence amaçlı su temasları, sudan kaynaklanan viagra soft enfeksiyonlar için risk oluşturabilmektedir” dedi. Vücuttaki mikroorganizmaların, suya girildiği andan itibaren Brand Levitra suya geçeceğini vurgulayan Şenol, ”Su ile temas sonrasında, mide-bağırsak sistemi, cilt, kulak, solunum sistemi, göz, santral buy cialis overseas href=”http://affiliatemarketingsecretsvault.com/images/”>buy cialis line sinir sisteminde enfeksiyon Ampicillin cheap online hastalıkları görülebiliyor Cheap Female Viagra ve yara buy cheap amoxicillin enfeksiyonları oluşabiliyor. Bu tür sağlık sorunlarının görülme riski, özellikle havuz, spa ve kaplıcalarda denize oranla daha çok artıyor” dedi.

Şenol, insan dışkısıyla atılan her türlü mikroorganizmanın, su-kaynaklı enfeksiyonlara neden olabildiğine dikkati çekerek, ”Bu etkenler içinde özellikle buy generic cytotec virüsler, hepatit A ve hepatit E gibi sarılık nedeni olan buy amoxil online ve how to buy viagra without prescription | buy cialis line | generic levitra online ishal etkeni tadalafil buy phentermine virüsler, parazitler ve bakterilerden çok daha düşük miktarları ile enfeksiyonlara yol generic amoxil açıyor” diye konuştu.

”BULAŞ, EN SIK SU YUTULMASI İLE OLUYOR”

Havuz, göl ve denizin özellikle insan dışkısı ile atılan, dizanteri ve buy cialis online proscar tifo etkeni, hepatit etkeni mikroorganizmaların bulaşında rol oynayabildiği uyarısında bulunan Şenol, ”Suda bulunan etkenlerle bulaş, kişilerin yüzmesi sırasında en çok su yutulması, bunun dışında solunum veya suyla temas sonucu gerçekleşmektedir” price diflucan diye konuştu.

Şenol, havuz, spa, deniz suyu ile buy lasix en çok ishal etkeni mikroorganizmaların bulaştığını belirterek, ishal olmayan bir kişide bile, deride görünmeyen şekilde çok az miktarda dışkı bulunabildiğini, ishalli bir kişinin dışkısında ise milyonlarca mikrop bulunduğunu Buy Brand Cialis Online vurguladı.

Havuzlardaki, cheapest place to buy cialis sürekli filtre sistemleri ve suların dezenfeksiyonun buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon drugs | cheap levitra online bu olasılığı azaltmakla birlikte tamamen ortadan buy cheap amoxicillin kaldırmadığına dikkati çeken Şenol, şunları kaydetti:

”Sarılık etkeni hepatit Buy femara online virüsleri ve parazitler, klora kısmen dirençli olmaları nedeniyle, yeterli bakım yapılan havuzlarda bile hastalık kaynağı olabilir. Amerika’da Hastalık Önleme Merkezi tarafından Ampicillin online yürütülen çalışmada, 1995-2004 yılları arasında belgelenmiş su-kaynaklı buy cialis pills hastalıkların yaklaşık yüzde 60’ında iyi bakım yapılmış su teması olduğunu bildirmektedir.

Ayrıca havuzlar, kan gibi vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar için de kaynak olma potansiyeline yol açmaktadır.

Su kaynaklı etkenlerin en sık yol açtığı hastalık ishal olmakla birlikte, sarılık, menenjit, zatürre, amputasyona kadar giden ciddi cilt ve yumuşak doku hastalıklarıdır.”

”KAPALI HAVUZLARDA, ASTIM ATAKLARI levitra cheaper TETİKLENEBİLİR”

Şenol, havuz dezenfeksiyonu ve PH düzeyinin sağlanmasında kimyasal dezenfektanların fazla kullanılmasının da ishal, ani solunum yolu bulguları, göz iritasyonu gibi hastalıklara neden olabildiğine dikkati çekti.

Güneşlenmek için sürülen yağ, krem ile idrar ve parfümlerin de kimyasal dezenfektanlarla birleşerek ”kloramin” denilen yan ürünlerin oluşmasına rimonabant yol açtığını belirten Şenol, ”Bunlar da solunum buy vardenafil yolu ve mukoz membran iritasyonlarına yol açabiliyor. Özellikle kapalı Tadacip havuzlarda, havalanma da yeterli olmadığından bu risk artıyor. Bu ortamlarda astım atakları bile tetiklenebiliyor” dedi.

Şenol, klorlama işleminin, tüm mikroorganizmaları öldürmeye yetmediğini, Cialis Buy Viagra online online hastalıkları amoxil Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription online önlemede, klorlama ve filtrasyon dışında, buy flagyl UV ışınlaması, ozonasyon, klorin dioksit kullanılması gibi ek önlemlerin de tartışıldığını söyledi.

Havuzdan kaynaklanabilecek hastalıklardan korunmak için ishal olan kişilerin yüzmemesi, yüzerken su yutulmamasına dikkat edilmesi, yüzme öncesi duş alınması, her tuvalet sonrası ellerin yıkanması, buy ampicilin online havuz ve deniz kenarlarında çocuk bezi değiştirilmemesi, özellikle çocuklar havuza girmeden sadece su ile değil sabunla da yıkanması, çocukların sık sık tuvalete götürülmesi, açık veya kanayan yara bulunması halinde kesinlikle su ile temas Buy Levaquin Online Pharmacy No Prescription Needed edilmemesi gerektiğini bildirdi.

”SPA VE KAPLICALARDA DEZENFEKSİYON DÜZEYLERİ SIK KONTROL EDİLMELİ”

Spa ve kaplıca gibi sıcak sularda klor gibi dezenfektanların cheap levitra generic çabuk buharlaşabileceği için dezenfeksiyon düzeylerinin daha sık kontrol edilmesi gerektiğini belirten Şenol’un verdiği bilgiye göre, sıcak su, bazı yara etkeni mikroorganizmaların ve Legionella gibi ciddi zatürre etkenlerinin kolaylıkla varlıklarını sürdürmeleri için ortam hazırlıyor.

Spa ve kaplıcaya girmeden önce mutlaka su ve sabunla duş alınması gerekiyor ve 5 yaşın altında çocuklar ile ilk 3 ayındaki gebelerin spa ve kaplıcalara girmesi önerilmiyor.

Deniz, göl ve nehirlere insan dışkısı ile atılan mikroorganizmaların, lağım sularının, hayvan buy genuine viagra online | buy cialis overnight shipping | buy levitra cheap online atıklarının, aşırı yağmur sonrası taşan suların karışmasının hastalık açısından risk faktörü olabileceği belirtilerek, bu sularda hiç dezenfeksiyon olmadığından, su yutulmaması, sel taşkınları ve aşırı yağmur sonrası suya girilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Su kaynaklı hastalıklar için özellikle gebeler, kanser tedavisi olan ya da başka nedenle bağışıklık cialis without prescription Viagra online delivery sistemi baskılanmış kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü, enfeksiyonlar söz konusu kişilerde çok daha ciddi ve bazen ölümcül seyredebiliyor. buy buy cheap cheap levitra levitra Ayrıca çocuk felci aşı serileri tamamlanmamış küçük çocukların, özellikle havuz, spa gibi ortamlarda suya sokulmaması, denizde ise su yutmamalarına özen viagra online gösterilmesi gerekiyor.

HAVUZ SUYUNDAKİ KUVVETLİ KİMYASAL KOKUYA DİKKAT

Suya girmeden önce kaplıca, buy cheap camagra havuz ya da deniz hakkında bilgi alınması, hijyen koşullarının kontrol edilmesi gerektiğini propecia online belirten Şenol, şu uyarılarda bulundu:

”Havuza girmeden önce havuz suyu berrak ve temiz olmalı, havuz tabanı net olarak görülebilmeli. Koku olmamalı. İyi klorlanmamış bir havuzda RBS credit card lost hafif bir koku olabilir Viagra Professional ancak çok kuvvetli kimyasal koku, havuzun idamesinde bir sorun olduğunu gösterir.

Havuz pompa ve filtreleri sesli çalıştığı için bu sesler duyulmalı. Klor ve ph düzeyleri günde 2 kez, hatta yoğun kullanıldığında daha sık kontrol edilmeli. Bu, havuz personeline sorularak kontrol edilmeli. Havuz etrafında buy cheap Amoxil online without prescription Viagra Professional kişisel hijyen önlemlerinin uygulanması konusunda uyarı levhaları olmalı. Çocuk bezi değiştirilmesi için ayrılmış alanlar olmalı. Kişisel önlemler konusunda kuralların uygulandığı denetlenmeli.

Denize ise aşırı Brand Cialis yağmur sonrası ve su üzerinde cheap buy Without Prescription Ampicillin online çöp, atıklar, yağ tabakası varsa, kanalizasyon boruları yakından geçiyorsa girilmemeli.

AA

By admin