Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce propecia yapılan araştırmaya göre, hastaların yüzde 86’sı online amoxil ameliyat öncesi anestezistini tanımak, buy viagra in san diego yüzde sildenafil citrate | buy cialis daily | buy buy cheap cheap levitra levitra 45’i anestezistini seçmek istiyor.

Toplumun farklı kesimlerinin anestezi konusundaki bilgi ve beklentilerinin saptanması amacıyla Buy Cialis online Şişli Etfal Cialis Buy cheap Amoxil Online for sale Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce yapılan araştırmaya göre, hastaların yüzde 86’sı ameliyat öncesi anestezistini tanımak, yüzde 45’i anestezistini seçmek istiyor.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon buy cheap viagra Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülkü Aypar, yaptığı açıklamada, viagra buy viagra | is it safe to buy cialis online | purchase levitra online anestezi uzmanının, “hastayı amoxil clavulin operasyona hazırlayan Buy buy real viagra without prescription | buy cialis fast shipping | low price levitra Viagra ve operasyon süresince yaşamsal fonksiyonlarını izleyen “kilit” ve riskli bir görevi üstlenen kişi olduğunu” söyledi.

Hastaların, cerrahları hakkında bilgi sahibi olduğunu, ancak anestezi ve anestezi uzmanı hakkında yeterli bilgiye ve ilgiye sahip olmadıklarını viagra drugs online SX”>Tadalis SX ifade eden Aypar, “anestezi” kelimesinin “duyarsızlık hissizlik” anlamına geldiğini belirtti. “Genel anestezinin”, anestezik ilaçların beyinde üst merkezlerinden alt merkezlere doğru Buy Orlistat Online Antibiotics medications yaptığı bir baskılanma sonucu geçici bilinç kaybı, kas
gevşemesi ile olan bir uyku buy propecia buy cialis generic hali, rejyonel anestezinin cheap Online buy ampicillin Cialis buy Without Prescription Ampicillin online buy ise bilinç kaybı olmadan belirli bir bölgede ağrıya duyarsızlık hali olduğunu amoxil buy bildirdi.

Aypar, cheap cytotec genel anestezinin, bebek ve küçük çocuklarda, geniş kapsamlı cerrahi girişimlerde (karın, göğüs Brand Viagra boşluğu, beyin), rejyonel anestezi
yöntemlerinin süresin aşan uzunluktaki girişimlerde, alerji hikayesi olan ve kanı sulandırıcı ilaç alanlarda Buy Diflucan Online Pharmacy No Prescription Needed ve mental bozukluğu olanlarda tercih edilebileceğini anlattı.

Anestezi uzmanlarının ise sadece buy buy levitra online amoxicillin online without prescription Amoxil cheap hastayı ameliyat buy phentermine href=”http://levitra-online-price.com”>levitra website süresince geçici olarak uyutan hekim olmadığına dikkati çeken generic buy levitra drugs levitra online Aypar, “Bizler, ölümle yaşam arasındaki Buy plavix online çizgideki insanı hayatta tutmaya çalışan hekimleriz. Yoğun bakım hastalarının tedavisini yürüten, kanser ağrısı, kronik ağrılar ve ameliyat sonrası ağrı tedavisini yapan, ileri derecedeki solunum sistemi hastalıklarının tedavisini Levitra Professional üstlenen, reanimasyon (yoğun bakım) ünitesinde yatan hastaların yaşamsal fonksiyonlarından sorumlu olan hekimleriz” dedi.

Ülkü Aypar, hastanın ve eğer bebek ya da çocuksa yakınlarının anestezi almadan önce mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumun değişik kesimlerindeki hastaların anestezi konusundaki bilgi ve taleplerinin saptanması amacıyla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araştırma yapıldığını ve 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Banco uno panam Kongresi’nde sunumunun yapıldığını kaydeden Aypar, araştırma sonucunda hastaların büyük bölümünün operasyon öncesinde anestezi uzmanınıtanımak ve bilgi edinmek istediği sonucunun elde edildiğini söyledi.

-ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Şişli camagra buy Etfal Hastanesinde ameliyata hazırlık polikliniğine başvuran 800 hastaya 20 sorudan oluşan bir anket uygulandı. how do i buy viagra online | buy cialis canadian | cheap levitra generic Ankette kişilerin demografik özellikleri, anestezinin ve buy cialis internet anestezistin kim olduğu, anesteziden duydukları Cialis for sale endişe ve buy cheap amoxicillin beklentileri soruldu. Ankete katılanların yüzde 55’i kadın, yüzde 45’i erkek, bunların yüzde 46’sı ilköğretim mezunu.

Araştırma sonucunda, katılımcıların yüzde 33’ü “Anestezi nedir?” sorusuna, yüzde 24’ü “Anestezist kimdir?” sorusuna doğru yanıt verdi.
“Anesteziyi kim uygular?” sorusuna yüzde 80’i “anestezi uzmanı” yanıtını veren katılımcıların, “Anestezi uygulaması nasıl viagra female yapılır?” sorusunu ise yüzde 40’ı “Bilmiyorum” olarak cevaplandırdı.

Araştırmaya katılanların yüzde 52’si daha önce ameliyat olduğunu, bunların yüzde 41’i anestezistleriyle amoxil online tanıştığını, ancak yüzde 17’si adını
hatırlayabildiğini belirtti. buy cheap flagyl Anketi cevaplayanların yüzde 13’ü kendisinin ne ameliyatı olacağını bilmediğini kaydetti.

Araştırma grubunun yüzde 86’sı ameliyat öncesi anestezistini tanımak istediğini, yüzde 45’i anestezistini seçmek istediğini, yüzde 88’i ameliyat öncesi buy clomid no prescription buy generic viagra professional | buy cialis pharmacy | cheap levitra generic anestezi hakkında bilgilendirilmek lasix generic istediğini, yüzde 86’sı ameliyat öncesi anestezisti Cialis Professional tarafından ziyaret edilmek istediğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 33’ü “Nasıl bir anestezi uygulaması tercih edersiniz?” sorusuna “Tamamen uyumayı” şeklinde cevap verdi. Hastaların yüzde 30’u buy ampicilin online anestezi almaktan korkma levitra cheapest price sebebini, “uyanamamak ve anestezistin tecrübesiz olması” olarak açıkladı. Yüzde 45’i ise anestezistten “güler yüz” beklediğini ifade etti.

Araştırmanın the diet pills sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. buy levaquin without diflucan prescription Ülkü Aypar, anestezinin buy cialis tablets olası yan etkileri hakkında da hastanın bilgilendirilmesi gerektiğini buy cialis pills online vurgulayarak, “Hastaya, operasyon sonrasında bulantı, kusma, uyku hali ve baş ağrısı gibi yan etkilerin görülebileceği anlatılmalı. Ameliyat online ampicillin sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmesi durumunda, anestezistin hemen müdahalede bulunarak yaşam fonksiyonlarının normale döndürülmesini buy levitra online sağlayacağını belirtilmesi gerekir” diye konuştu.

Milliyet

By admin