(NAMAZ YALNIZ ALLAH EMRETTİĞİ İÇİN KILINIR İLLETİ BUDUR,LAKİN HİKMETLERİDE COK FAZLADIR İŞTE BUNUN BİR ÖRNEĞİ cheap without prescription online buy Amoxil mtm)

 

 

Namazın beden sağlığına olan faydaları iki nokta üzerinde toplanır: Birincisi namazın temizlik yönü, ikincisi de hareket, yâni namazın idman yönüdür.

Buy Cialis Online Pharmacy No Prescription Needed justify;”> 

cialis online justify;” align=”left”> online levitra black; font-size: 10pt;”>NAMAZIN TEMİZLİK YÖNÜ

viagra prices Online amoxicillin Viagra Shops Arial; color: black; font-size: 10pt;”>

flagyl online buyviagra | buy cialis overseas | buy levitra drugs Professional”>Levitra Professional 35.4pt;” align=”left”>Vücudun kiri ile Cenâb-ı Hakk’ın karşısına çıkılmayacağı gibi, namaz abdesti Online Viagra buy almadan namaza durmak da mümkün değildir. Namaz kılan insanın vücudu levaquin pırıl pırıldır ve bu temizlik günde online amoxil beş defa tekrar edilir. Namaz kılan cialis soft tabs insan en iyi şekilde tahâretlenmeye (temizlenmeye) mecburdur. Onun kulaklarında, burnunda, göbeğinde kir bulunmaz. Madem ki namaz mü’minin mi’râcıdır ve Cenab-ı Hakk’ın huzûruna yükseliştir, o halde huzûra çıkan bir şahsın gerek bedenen, gerek fikren ve gerekse rûhen tertemiz amoxicillin amoxil olması şarttır.

 

buy ampicillin online 10pt;”>NAMAZIN İDMAN YÖNÜ

 

 Her rekâtta iki defa secdeye giden mü’min, günlük 40 rekat namazda 80 defa yatar kalkar. Hiçbir jimnastikçi, bu hareketleri muntazam olarak günde 80 defa tekrarlayamaz. Jimnastikçiler, genellikle sadece sabahları olmak üzere, günde yirmi veya otuz defa hareket ederler. Yaptıkları hareketler hızlı olduğundan, ekseriyetle kalblerini yorar ve onları yorgun düşürür. Bütün gün de hareket etmediklerinden, vücutlarında kalori toplanmasının ve yağlanmanın önüne geçemezler. Namazda ise hareketler yavaştır. Hareketler kalbi yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar. Yağlanmaya ve kalori depolanmasına mâni olur.

“Sıvı halindeki organımız” denebilen kan, akciğerlerde ve böbreklerde temizlenir, oksijen ile yüklenir ve bütün vücuda yayılmak üzere kalbe gelir. Kalb, kanı vücudun en ücra yerlerine kadar ulaştırmak üzere pompalar. Ancak bu kan gönderme işinde kalbe yardımcı olunabilmesi online amoxil için, insanın birtakım hareketler yapması gerekmektedir. Organizmadaki hücrelerin yaşaması ve bedenin dinç kalması için, o hücrelerin kan ile iyice sulanması veyahut kanlanması gerekmektedir. buying generic propecia

Namaz kılmadan bütün gün sopa gibi gezinen bir insanın kalbinden başına doğru pompalanan kan ile, namaz kılan ve günde başını 80 defa yere koyan bir kimsenin başına gelecek kan miktarı, lasix cheap muhakkak ki aynı değildir. Beynin üzerindeki where can buy viagra | buy cialis pills | levitra online zar tabakası, namaz kılan şahıslarda, kılmayanlara how to buy viagra without prescription | buy cialis line | generic levitra online nazaran günde 80 defa daha fazla kanlanıyor demektir. purchase viagra

Hafıza ve Brand Viagra şahsiyet ile ilgili frontal lob, yâni beynin ön lobu da, aynı şekilde 80 defa fazla kan banyosu buy viagra online next day delivery | how can i buy cialis | order online levitra yapmaktadır.

Namaz kılan insanlarda hafıza ve şahsiyet bozukluklarına,   çok az rastlanır. Bu insanlar amoxicillin daha uzun ömürlü olur ve bunamaya uğramazlar. Investment banking business analyst jobs UK Erken bunamanın cerrahî tedavisinde bu frontal lob, yâni beynin ön kısmı kesilip çıkartılır. Brand Viagra Bir insanın beyni günde seksen defa kanla yıkanırsa, o insan ne erken ne de geç bunamaya yakalanır. Onun için namaz kılan ve çok yaşayan ihtiyarlar kolay kolay bunamazlar. Fazla ihtiyarlamadığı halde yataklara yapışıp altlarını pisleyen Cialis Professional ve ekseriya bunama alâmetleri Buy nolvadex online gösterenler, namaz kılmayan kimselerdir.

Diğer taraftan, insanın iradesine bağlı hareketlerini ve yürüyüşünü temin eden merkezlerin bulunduğu parietal lob ile görme, işitme, diflucan buy duyma, koklama ve tatma merkezlerinin bulunduğu arka lob da 80 defa fazla kanla besleniyor demektir. Beynin içindeki “Capsula interna” dediğimiz noktalı çekirdeğin içinde de, insanın buy cheap propecia irade dışı hareketlerini Ampicillin cheap online temin eden (ekstrapramidal) merkezler olduğu için, namaz kılanların capsula internaları da, kan ile   80 defa temas etmektedir. İnsanın dengesini sağlayan beyinciğin ve kafa çiftlerinin çıktığı beyin kökünün beslenmesinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamak için doktor olmak Tadalis SX gerekmez.

buy Cialis amoxil justify; text-indent: 35.4pt;” is it safe to buy cialis online align=”left”>buy real viagra without prescription “>sanofi viagra online sale acomplia style=”font-family: Arial; color: black; font-size: 10pt;”>Namaz kılanların gözleri de kuvvetli bir kan deveranına mâlik olur. Böylece göziçi tansiyonunda safe buy clomid online artma Viagra online olmaz ve ön kameradaki sıvının devamlı şekilde değişmesi temin edilmiş olur. Glokom ve buna benzer vahim göz hastalıklarının namaz kılanlarda daha az görülmesi bu yüzdendir. Kulakların iyi kanlanması da sinüzitlerin meydana gelmesine buy buy cialis professional cytotec büyük ölçüde mâni olmaktadır.

Buy cheap Amoxil Online Arial; color: black; font-size: 10pt;”>Namazın ritmik hareketleri, bağırsak amoxicillin peristaltizmini arttırdığından, bağırsakların online drugstore kolay boşalmasında ve kabızlık âfetinin defedilmesinde   büyük rol oynar. Namaz kılan insanların gerek kalça, gerek diz ve gerekse ayak bileklerinin yanısıra kol Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Zoloft Online Without Prescription omuzu, dirsek ve el bileği mafsalları da devamlı işleyen bir makina gibi olduğundan, mafsallarda teşekkül edecek bütün romatizma ve degeneratif hastalıklardan korunduğu apaçık ortadadır. Zaten bu hastalıklar, İslâm buy sildenafil citrate cialis tadalafil at horizon drugs Dîni ile yakından uzaktan alâkası olmayan Hristiyanlarda ve namaz kılmayan insanlarda daha fazla görülür. En son bahsettiğimiz bu mafsal hastalıklarından insanı koruması bile, namazın mucizevî yönlerinden birini teşkil eder.

cheap buy Ampicillin online ampicillin online Without Prescription style=”text-align: justify; text-indent: levitra cheap canada 35.4pt;” align=”left”>Namazın, organizmamız üzerindeki faydalarını yazmak, ciltler dolusu bir eser gerektirdiğinden, bunu her uzvun uzmanına bırakmayı buy viagra buy pfizer viagra online uygun görüyorum. Bu konuda yapılan her araştırma, namazın “dinin direği” olduğu gerçeğini bir kere daha ispatlayacaktır.

buy cialis canadian 10pt;”>Op. Dr. Timuçin Alyuğ

By admin