Türkiye’nin, kişi başına 140 dolarlık ilaç harcamasıyla OECD ülkeleri ortalamasının altında yer aldığı belirlendi.

Deloitte’un, “Türkiye’de ve Dünyada İlaç Sanayi: Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription onmouseout=”hideAd();” amoxil buy name=”aspx1″ target=”_blank”>Gelişme buy genuine viagra online | buy cialis overnight shipping | buy levitra cheap online Potansiyelleri” raporuna göre, Türkler ilaca sanıldığı kadar fazla harcama yapmıyor. Türkiye’nin ilaç giderleri, toplam sağlık harcamalarının yaklaşık üçte birini oluştururken, Türkiye 140 dolarlık kişi başına yıllık ilaç harcama seviyesiyle Batılı ülkelerin çok uzağında yer aldı. Kişi başı ilaç harcaması ABD’de 680 doları bulurken, İngiltere’de 257, Fransa’da 378 ve Almanya’da 301 dolar cialis buy cialis online overnight online pharmacy seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Raporu göre, köklü bir geçmişe sahip Türkiye ilaç sanayinde how to buy clomid online bugün 53’ü üretim tesisine sahip olan yaklaşık 300 firma faaliyet gösteriyor. the diet pills Dünyanın 15 büyük pazarından biri olan Türkiye, 8 gelişmiş ülkenin ardından gelen ve Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika ve Güney Kore’nin de yer aldığı buy cialis by the pill gelişmekte buy Buy Cytotec Online amoxicillin olan ülkeler kategorisinde bulunuyor. Türkiye’de ilaç arzı yaklaşık 23 bin eczane ve 500’e yakın ecza deposu tarafından sağlanıyor. Türkiye’de eczanelerin flagyl generic ve eczacıların ilaç arzında hastaları doğru yönlendirmede önemli işlevleri bulunuyor. Eğitim düzeyinin yetersizliği ve kendi kendine Order Generic Accutane Online without Prescription tedavi yöntemlerinin henüz gelişmemiş olduğu göz önüne alındığında, ilaçların eczanelerden satılmasının kamu sağlığına katkı sağlıyor.

-İLAÇ PAZARI İKİ KAT BÜYÜDÜ-

2008 yılı cheap buy Without Prescription Ampicillin online itibariyle 12.1 milyar TL olan Türkiye reçeteli ilaç pazarının büyüklüğü, 2003 yılında 6.2 Buy Viagra online milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti. buy cialis tadalafil 2003-2008 yılları arasında Türkiye ilaç pazarının TL bazında yaklaşık iki kat büyüdüğü dikkat çekiyor. OECD cialis buy Ampicillin cheap online buy cheap cheap levitra levitra online Brand Levitra ,event);clearAdInterval();” onmouseout=”hideAd();” brand viagra name=”aspx1″ target=”_blank”>generic buy amoxil online amoxil buy kamagra buy Cyprus financial cialis line class=”ADPopLink”>Sağlık Sistemi İncelemeleri 2008 Türkiye Raporu’na göre, Türkiye’nin ilaç giderleri, toplam sağlık harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Türkiye 140 dolarlık kişi başına yıllık ilaç harcama seviyesiyle Batılı ülkelerin çok uzağında yer alıyor. Kişi başı ilaç harcaması ABD’de amoxicillin online 680 buy cheap amoxicillin doları bulurken, İngiltere’de 257, Fransa’da 378 viagra online price ve Almanya’da 301 dolar seviyesinde olduğu görüldü. Raporda, ilacın sağlık harcamaları içindeki payının yüksek olmasının nedenleri ise şöyle sıralandı:

“Türkiye’de levitra cheap drugs ilaca yapılan harcamalar gerçek rakamları ile eksiksiz ölçümleniyor. Buna karşılık doktor ücretleri veya teşhis için yapılan harcamalar, online levitra gibi diğer sağlık harcamalarındaki bazı sübvansiyonların dikkate Tadacip Ampicillin cheap online alınmadığı anlaşılıyor. Üstelik buy cheap Amoxil online without prescription kayıt altına alınamayan ilaç dışı sağlık harcamaları da olabiliyor. Ayrıca hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara sağlanan ilaçlar, OECD ülkelerinde ilaç harcaması içinde değerlendirilmezken Türkiye’de hastalar bu ilaçları önemli oranlarda kendileri buy cialis cheap serbest eczanelerden temin etmek buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon drugs | cheap levitra online durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla, Türkiye’de ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki oranı olduğundan yüksek görünüyor.”

-İLAÇ HARCAMALARI GENEL SAĞLIK GİDERLERİNDEN DAHA HIZLI ARTIYOR-
Öte yandan, son 20 yıldır neredeyse tüm OECD ülkelerinde ilaç harcamaları, genel sağlık giderlerinden daha hızlı artıyor. Gerek ilaç sanayindeki yenilikçi çalışmaların etkisiyle ortaya çıkan Buy low price levitra amoxicillin Erectile Dysfunction medications ,event);clearAdInterval();” Viagra online delivery onmouseout=”hideAd();” name=”aspx1″ target=”_blank”>etkili ilaçlar, gerekse kamu levaquin uses sağlık hizmetlerinin gelişmesi ilaç tüketiminin artışına katkıda bulunuyor. Yaşam tarzlarının değişimine price diflucan ve yaşlanan nüfusa bağlı olarak uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren kronik hastalık vakalarındaki artış da tüketimi tetikliyor.

-“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN İLAÇ HARCAMALARINDA ARTIŞ BEKLENMELİ”-

Deloitte Cialis online Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri ve Ortak Güler Hülya Yılmaz, “Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gibi Türkiye’de de üretilen ve satışa sunulan ilaçların en büyük buying generic propecia alıcısı Brand Cialis Devlettir. Türkiye’de kişi başına düşen ilaç harcaması halen Online Pharmacy No Prescription Needed OECD ülkeleri içinde oldukça düşük olmasına rağmen gelecek yıllarda cheap ampicillin buy kişi başına düşen ilaç harcamalarında artış beklenmelidir” dedi. Türkiye’de ortalama buy Viagra Professional cheap propecia insan ömrü halihazırda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gerisinde olsa da sağlık alanındaki hizmetlerin geliştirilmesi, refah düzeyinin artması ile buy cialis Buy nolvadex online overseas artış buy lasix gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ayrıca viagera buy cialis pills son yıllarda nüfusta azalma eğiliminin görülmesi, gelecekte daha yaşlı bir nüfus yapısının ortaya çıkması için buy cytotec zemin hazırlıyor. Yükselen yaş Viagra Professional ortalaması sonucu artan sağlık hizmetleri ihtiyacı ile daha fazla ilaç tüketimi ve dolayısıyla talebinin buy cialis brand söz konusu olmasını bekliyoruz.

By admin