Meme Kanseri

buy amoxicillin />Meme Viagra Professional kanserinin en online ampicillin viagera Professional”>Cialis Professional yaygın belirtisi memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların %10 kadarı, kitle olmaksızın ağrı hissetmektedir. Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında, göğüste oluşan geçici olmayan değişimler, (örneğin kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar, ve akıntılar, aşınma, göğüs ucunun hassaslaşması yada içe dönmesi de dahil olmak üzere göğüs ucu belirtileri yer almaktadır. Tedavisi en kolay olan erken evredeki meme kanserleri tipik olarak hiç bir belirti göstermezler. buy cialis tadalafil Bu buy clomid 50mg nedenle, kadınların meme buy diflucan kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamaları çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavi seçeneklerinin sayısını, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma cheapest cialis şansını önemli oranda arttırır.

Erken Buy Erectile Dysfunction medications tanı için temelde önerilen birbirlerini tamamlayıcı üç yöntem vardır;

Kişisel (Kendi kendine yapılan) göğüs kontrolleri
Klinik (Doktor tarafından yapılan) göğüs kontrolleri
Mamografi

Normal de doktorlar 20 yaşından Buy cheap amoxil Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription sonra her ay kişisel göğüs kontrollerinin yapılmasını, kırk yaşından buy cialis online sonrada yılda bir kez olmak üzere klinik göğüs kontrollerini ve mamografiyi önermektedirler. Ancak daha sonraki mamogramlarınıza referans olması için otuzlu buy amoxil online yaşlarınızda en azından bir mamografi çektirerek saklamanız önerilir Aile tarihçesi, ırk, ilk adet amoxicillin online yaşı, çocuk sayısı gibi pek çok faktör kadınların meme kanseri için yüksek
risk taşıyıp taşımadığını belirler.

Aşağıdaki sorulara verilen cevaplar meme kanseri riskinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

İlk âdetinizi 12 yaşından önce mi gördünüz?
İlk çocuğunuza 30 yaşından önce mi sahip oldunuz?
Anneniz veya buy cytotec generic varsa kız kardeşiniz meme kanseri hastası mı?
Meme kanseri olmuş kızınız var mı?
Daha önce hiç göğüs biyopsisi yaptırdınız mı?
Bu biyopsilerinizin sonucunda kanser öncesi hücrelere rastlandı mı?
Bu biyopsilerinizin buy cialis by the pill sonucunda erken (yayılmamış) kansere rastlandı mı?

Aşağıda temel risk kategorileri ve temel risk kategorisi olduğu düşünülen bazı risk faktörleri yer almaktadır.
Yaş
Genetik
Kişisel tarihçe
Aile tarihçesi
Biyopsi sonucu habis olmayan oluşumlar tespit edilmesi
Adet görmeye başlama yaşı
Gecikmiş doğum
Alkol
Sigara
Yemek alışkanlıkları
Kilo
Önceki radyoterapiler
Hormon flagyl buy tamamlayıcı tedavi (HRT)
Evreler (Evrelar)

TNM Evreleme Sistemi:
Kanserin evrelendirilmesi amacı ile TNM sistemi buy generic levitra Buy nolvadex online vardenafil geliştirilmiştir. Burada T tümörün boyutunu, N lenf benzlerinin durumunu ve M ise kanserin metastaz(sıçrama) yapıp yapmadığını belirtir.

Kanser Evrelerinin Numaralar İle Belirlenmesi:
Kanserin evresini, buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon drugs | cheap levitra online tümörün boyu ve kanserin yayılımı tanımlar. Evrelendirme sisteminde Evre 0 ile 4 arasında bir rakam ile belirtilir.

Evre 0: Aynı zamanda ‘in-situ’ olarak da adlandırılır. Evre 0, olan kanserler yerlerinde kalmış ve çevre dokulara sıçramamış kanserlerdir. Klinik kontrollerde tanısı konan kanserlerin yaklaşık lasix online Buy Cipro Online Pharmacy No Prescription Needed olarak %15 ila %20’si Evre 0 kanserlerdir. Evre 0 kanserler Levitra Professional oluştukları yerlere göre ikiye ayrılırlar, eğer süt bezlerinde (lobes) oluşmuşlarsa Lobular carcinoma in situ yada kısaca LCIS, eğer süt kanallarında oluşmuşlarsa ductal carcinoma in situ yada kısaca DCIS olarak adlandırılırlar.

Evre1 : Orijinal tümör 2cm yada daha küçüktür ve kanser lenf bezlerine sıçramamıştır. Evre1 kanser tedavisi için genellikle izlenen iki yöntem buy levitra cheap online vardır. Meme koruyucu tedavi: lumpektomi (kanserli kitlenin etrafında bir parça sağlıklı online acomplia göğüs dokusu ile buy cialis line birlikte alınması) ve koltuk altı lenf bezlerinin alınmasını takip eden radyasyon tedavisi yapılır. Gerekiyorsa kemoterapi veya hormonoterapiler eklenir. Veya mastektomi (kanserin bulunduğu göğsün alınması operasyonu) ve koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması önerilir.

Evre (Stage) IIA: Orijinal tümör 2 ila 5 cm arasındadır, ve lenf bezlerine sıçramamıştır.

Evre IIB: Orijinal tümör 2 ila 5 cm arasındadır ve koltuk altı Natwest telephone banking no 0845 lenf bezlerine sıçramıştır, yada orijinal viagra online price tümör 5
cm den daha büyüktür ve koltuk altı lenf bezlerine sıçramamıştır. Evre II için genelde uygulanan tedavi şekli Evre I ile aynıdır (lumpektomi ve koltuk altı lenf bezlerinin Online buy Viagra çıkarılması yada mastektomi), ancak eğer tümör büyükse yada lenf bezlerine viagra prices sıçramışsa levitra buy cialis professional cheap canada kemoterapi, hormonoterapi ve radyasyon tedavisinin tamamlayıcı olarak Buy Cialis cheap ampicillin buy önerilmesi daha yaygındır

Evre (Stage) IIIA: Orijinal tümör koltuk altı lenf bezlerine ve göğüs dışı dokulara sıçramıştır. Evre IIA meme buy Without Prescription online cheap Ampicillin kanseri için standart tedavi mastektomidir ve sonrasında bazı durumlarda göğsün yeniden yapılmasını hedefleyen online propecia estetik operasyonlar yapılabilir. Tümörün sağlıklı göğüs dokusundan bir kesim ile ayrılabilmesinin olası olduğu durumlarda, lampektomi de yapılabilir. Operasyon sonrasında genelde radyasyon tedavisi ve sistematik Kamagra Gold href=”http://buylevaquincheap.com”>levaquin buy amoxicillin generic tedavi olarak kemoterapi ve hormon tedavisi buy buy cheap cheap levitra levitra uygulanır. Eğer tümör çok büyükse, operasyon öncesinde tümörün boyunun küçültülmesi Cialis amacıyla kemoterapi uygulanabilir, bu tip kemoterapi uygulamalarına neoadjuvant kemoterapi denir. Bazı durumlarda neoadjuvant kemoterapiye yardımcı olması amacıyla operasyon öncesi hormon tedavisi de uygulanır.

Evre (Stage) IIIB: Orijinal tümörün boyutuna bakılmaksızın, tümörün kendisini göğüs duvarına bağladığı ve göğüs lenf bezlerine sıçradığı durumlarda ampicillin low price levitra buy cialis brand online kanser Evre IIIB olarak adlandırılır. Evre cheap without prescription Amoxil buy online IIIB meme kanserinin generic propecia “>order acomplia standart tedavisi genellikle neoadjuvant kemoterapi ile başlar. Orijinal tümörün boyunun istenen oranda küçülmesi ile birlikte, lampektomi veya mastektomi yapılır. Operasyon sonrası uygulanan standart tedavi ise,
radyasyon tedavisi, kemoterapi ve hormon tedavisidir.

Evre (Stage) IV: Kanser göğüs dışına vücudun diğer bölümlerine (kemikler, akciğer, karaciğer yada beyin gibi) sıçramıştır. Evre IV Cialis Professional meme kanserinin tedavisinde temel amaç yaşam süresini ve kalitesini arttırmak ve hastanın şikâyetlerini gidermektir. Topamax Online Tedavide genelde kemoterapi ve hormon tedavisi gibi tüm vücudu etkileyen sistematik tedaviler uygulanır. buy cialis pills Hastanın şikâyetlerinin azaltılması amacı ile bazı durumlarda mastektomi de önerilebilir.

Yapabilecekleriniz
Ortaya çıkabilecek yanlış anlamaları önleyebilmek ve desteğinizi sürdürebilmek amacıyla, hasta ile iletişiminizi ve bağlarınızı koruyun.
Kanseri yaşamınızdan soyutlamayın: Hastanın enerjisi zaten hastalığına odaklı olduğundan bu konuda konuşmaktan korkmayın.
Hasta ve ailesinin, sadece hastalık odaklı bir yaşamdan uzaklaşabilmeleri ve diğer insanların arasına katılabilmeleri için plan hazırlayın.
Gerekmedikçe kendinizi tıbbi yardımcı konumuna koymaktan kaçının: Hayır demeyi bilin, hasta istemedikçe öğüt vermekten kaçının.
Gerektiğinde diğer yakınlarınızdan buy cialis overseas yardım alabileceğinizi unutmayın.
Gündelik yaşantıdan kopmaması için hastanızı işlere dahil edin.
Hastanın aktif bir rol üstlenebileceği sosyal dostluk çemberini koruyun.
Hastalık sonrası”nı düşünün: Bu dönemde yapılan sosyal buy cialis online overnight destek hasta ve ailesine yardımcı amoxil Buy Female Viagra cheap olması açısından önemlidir

Not: Tedavi bazen memenin tamamının ya da bir kısmının alınmasını gerektirebilir. Kişisel bütünlüğünde bir eksiklik hissedecek olan bir hasta için bunun zor bir durum olduğunu anlayın. Ona yas tutma süresi tanıyın. Özel yaşamına, plastik cerrahi isteğine veya bu yöndeki isteksizliğine saygı duyun, eleştiride bulunmayın.

Kaynak:Tıbbi Onkoloji Derneği ve Hastayakini.com

Be the first to comment

Leave a Reply