Kamagra jelly style=”float: left; margin-left: 3px; margin-right: 3px;” src=”http://www.guvenatasoy.com/site/wp-content/uploads/kolon.jpg” alt=”” viagra soft />Sindirim sisteminde buy viagra sale cialis ince bağırsaklardan sonra gelen yaklaşık 1,5 – 2 metre uzunluğundaki kısım buy levitra drugs kolon yani kalın bağırsaktır; bunun son 15 cm.’lik bölümüne rektum adı verilir. Kalın bağırsak ya da kolon Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription ve rektum kanserleri, özellikle gelişmiş batı ülkelerinin önemli bir sağlık sorunudur; A.B.D., Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya v.b. ülkelerde online ampicillin toplumda görülme sıklığı yüz binde 40-60 arasında değişmektedir. Viagra for sale levitra vardenafil A.B.D.’de yılda yaklaşık levitra cost olarak 150,000, Avrupa’da 170,000 tüm dünyada ise yaklaşık olarak yılda bir milyon yeni vaka görülmektedir. Yaşam süresi boyunca toplumda her 50 kişiden birinde kolorektal kanser oluşmaktadır. A.B.D.’de amoxicillin tüm yeni kanser vakaları içinde görülme sıklığı erkekte ve kadında % 11 oranı cytotec ile levitra cheaper üçüncü sırayı almaktadır.

Risk faktörleri nelerdir?

Kalın bağırsak kanserlerinin Viagra online amoxil buy oluşumunda bilinen belli başlı risk faktörleri şunlardır:

• 50 yaş ve üstünde olmak,
• Ailede kalın bağırsak kanseri bulunması,
• Kişinin daha önce kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri geçirmiş olması,
• Kolonda poliplerin varlığı,
• Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik iltihabi bir barsak hastalığının bulunması,
• Çevresel faktörler: Hayvansal yağ ve kırmızı etin sildenafil citrate | buy cialis daily | buy buy cheap cheap levitra levitra (özellikle sığır, domuz ve kuzu eti) sık tüketimi, lif (fiber)’den fakir gıdalarla beslenme, obezite, aşırı kalori alımı ve düşük fiziksel aktivite, real viagra buy cialis generic online online buy xanax aşırı sigara ve alkol tüketimi.

Belirti ve bulguları nelerdir?

• En önemli belirti dışkılama alışkanlığında değişme gözlenmesidir; cialis cost bu, ishal ya da kabızlık şeklinde olabilir.
• Dışkıda kanama bulunması,
• Dışkının kalem gibi incelmesi,
• Sık tuvalete gitme ihtiyacı, buy real viagra without prescription | buy cialis fast shipping | low price levitra fakat yetersiz levaquin buy ampicilin online 500mg dışkılama,
• Aralıklı, bazan kolik tarzında karın ağrısı, gaz sancıları,
• Nedeni bilinmeyen kilo kayıpları,
• Kansızlık, kendini aşırı yorgun hissetme,
• Bulantı ve kusma.

Tanı nasıl konur, hangi tetkikler yapılır?

• Öncelikle hastanın doktora buy cialis başvurması ve çok iyi bir fizik muayene yapılması gereklidir. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki testler yapılır;
• Dışkıda gizli kan incelenmesi. Son derece basit bir testtir, hastanın özel kartlar amoxicillin üzerine alacağı Buy cheap Female Viagra Online küçük miktarda Buy levitra online Antibiotics medications Cialis Jelly dışkı örnekleri laboratuarda incelenir.
• Radyolojik tetkikler (çift kontrastlı kolon grafisi, bilgisayarlı buy Without Prescription cheap online Ampicillin generic amoxil tomografi v.b.)
• Laboratuar can i buy clomid online tetkikleri buy viagra in san diego (tam kan sayımı, biyokimyasal tetkikler). Bunların arasında CEA (karsinoembriyonik antijen) tetkiki kalın bağırsak kanserlerinde kanda yükselebilen ve tanıya yardımcı olan testlerden birisidir.
• Kesin tanı için endoskopik tetkikler (rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi) ve biyopsi (görülen lezyondan parça alınması ve patolog tarafından amoxicillin incelenmesi).

Tedavisi Buy Cialis Online Pharmacy No Prescription Needed nasıldır?

Kalın bağırsak kanserlerinin standart tedavisi cerrahidir, yani tümörlü bölge çevreden bir miktar amoxicillin sağlam doku ve lenf düğümleriyle birlikte çıkarılır. Bu konu çok önemli olup hayati önemi vardır. Yapılan çalışmalar, onkoloji prensiplerine uygun olarak ve deneyimli Buy vpxl online cerrahlar tarafından yapılan ameliyatların hastanın geleceği açısından en önemli faktör olduğunu göstermiştir. cheap levitra online Kolon kanserinde ameliyattan sonra hastalığın evresine göre ek, koruyucu kemoterapi uygulanır. Örneğin, tümörün bağırsağa Online Viagra buy komşu lenf düğümlerine sıçradığı evre III vakalarda adjuvan kemoterapi artık tüm dünyada standarttır. Rektum kanserlerinde, anüse çok yakın tümörlerde anüsü iptal etmek ve karından dışkılamaya geçmek (kolostomi lasix purchase order diflucan torbaları ile) bazen kaçınılmazdır. Ancak son yıllarda ameliyat öncesi radyoterapi ile birlikte kemoterapi uygulanması anüsün korunmasını önemli ölçüde sağlayabilmektedir. Diğer organlara yayılmış (metastatik) hastalarda, hastanın genel durumuna, yaşına, hastalığın yaygınlık derecesine bağlı olarak her üç tedavi yöntemi (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi) devreye girebilmekte ve hastaların yaşam kamagra cheap süresi uzatılmaktadır. Son birkaç yılda bulunan Viagra ampicillin online viagra for women online effects dosage hedefe yönelik yeni biyolojik ilaçlar (bevacizumab, sanofi acomplia cetuximab) sayesinde tedavide başarı oranı artmıştır.

Hastalıktan cheap online without prescription Amoxil Register Natwest credit card line buy nasıl korunulur?

Kolon kanserine yakalanmamış bireylerin propecia Kamagra Soft price korunmasında sebze, meyve ve tahıllar gibi buy cialis overnight shipping lifli gıdaları fazla tüketmek, yeterince kalsiyum ve D vitamini almak önerilir. Ancak bunların yanı sıra ikincil korunma önlemi olarak tarama testleri ile erken tanının ayrı bir önemi vardır. Bunun için, her iki cinste 50 yaşından başlamak üzere,
• Her yıl dışkıda gizli kan tetkiki, 5 yılda bir rektal muayene ve rektosigmoidoskopi ya da,
• Her 10 yılda bir rektal metronidazole online muayene ve tam kolonoskopi veya,
generic levitra online Her 5-10 yılda bir çift kontrastlı kolon grafisi ve rektal muayene önerilmektedir. Ailesinde kolon kanseri Levitra Online olan bireylerde tarama testlerine daha erken yaşta başlanmalıdır.

Başvurulacak Kaynaklar
1. Cancer Facts and Figures 2004. pp. 10, American Cancer Society. www.cancer.org
2. Giovannucci E, Rimm EB, Stampfer MJ, et al: Intake of fat, meat, and fiber in relation to risk of colon cancer in men. Cancer propecia generic Res, 54(9):2390-7, 1994.
3. www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/colon/patient

Kaynak:Tıbbi Onkoloji Derneği Cialis Jelly

By admin