Türkiye’de ilk kez Kocaeli Üniversitesi viagra online price (KOÜ) levitra cheap drugs Tıp Fakültesinde uygulanan kolanjioskopi flagyl online adlı yöntemle iki hastanın karaciğer buying acomplia içi safra yollarında kanser şüphesiyle daralma, taş veya tümör olup olmadığı görüntülendi.

Gastrointestinal Endoskopi Derneğinin koordinatörlüğünde, KOÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülagü başkanlığında, Astra Zeneca firmasının sponsorluğunda Kamagra yürütülen buy online without prescription cheap Amoxil “Endoskopideki Yeni diflucan buy Teknolojik ampicillin buy Gelişmelerin Güncel Gastroenterolojide Kullanımı” konulu kurs, KOÜ Tıp Fakültesinde gerçekleştirildi.

Endoskopideki yeni teknolojik gelişmeler, Kocaeli amoxicillin buy Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Ömer Şentürk ve Yrd. Doç. Dr. Altay Çelebi ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerden konusunda uzman bilim adamlarınca katılımcılara Buy Brand Cialis Online Pharmacy No Prescription Needed anlatıldı, buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon drugs | cheap levitra online ardından anlatılanların bazıları hastalar üzerinde gerçekleştirildi ve kameradan salondakilere canlı izletildi.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve buy Cheap Accutane cialis brand ekibi, karaciğerdeki safra yollarının endoskopik görüntülenmesi ve biyopsi alınmasını sağlayan kolanjioskopi yöntemini Türkiye’de ilk kez uyguladı.

İki hasta üzerinde başarıyla uygulanan yöntemde endoskopla hastanın ağzından girilerek midede safranın aktığı yer kesilip karaciğere girildi. Ardından bu endoskopun içinden ucunda 1 milimetre çapında kamera bulunan çok daha ince bir endoskop gönderilerek buy amoxicillin karaciğerin içinde safra yollarında daralma, buy cialis overseas taş ve tümör Buy online amoxil Buy propecia online Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription olup olmadığı görüntülendi.
Ardından Türkiye’de yine bugüne kadar sadece Prof. Dr. Hülagü tarafından gerçekleştirilen yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaktaki erken evre kanser ve kanser riski taşıyan lezyonların özel yöntemle kabartılıp tıraşlanarak cerrahi müdahaleye gerek kalmadan endoskopik yöntemle çıkarılmasını sağlayan endoskopik submukozal diseksiyon yöntemi iki hasta üzerinde uygulandı.

“KOLANJİOSKOPİ, GÖREREK TANI KOYMAMIZI SAĞLIYOR”

Prof. Dr. Hülagü, uygulamalı eğitim brand viagra viagera çalışmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaciğerin içindeki safra yollarının görüntülenmesine imkan tanıyan Spy-Glass Boston Scentific kolanjioskopi yönteminin Türkiye’de ilk kez uygulandığını ifade etti.

Hülagü, şunları söyledi:
“Karaciğerde özellikle safra yollarındaki kanserlerin tanısı için kullanılan ERCP veya buy cytotec online MRCP dediğimiz film çekilerek yapılan tetkiklerin başarı oranı özellikle Online Viagra buy amoxicillin online safra yolları kanseri olan hastalarda düşük olabilmekte, hangi yöntemle tedavi propecia brand amoxicillin buy cialis Buy Amoxil Online by the pill buy edileceği konusu kararsız kalmaktadır. Kolanjioskopide ucunda 1 milimetre çapında kamera bulunan endoskop ERCP’de kullanılan duodenoskopi cihazının içinden geçen bu mini endoskopi cihazı direkt karaciğerin cialis Ampicillin cheap online softtabs safra yollarını görmemizi ve biyopsi almamızı sağlıyor. Bazen safra yollarında çok büyük taşlar olabiliyor, bu taşlar safra yoluyla çıkarılamıyor. Bu endoskop Bank of Scotland private banking address href=”http://bikerchickz.ws/images/”>Viagra cheap ampicillin buy online buy buy cialis online overnight cialis pills o taşları tespit etmemizde ve bir sonraki aşamada lazerle taşları parçalayıp buy buy cheap cheap levitra levitra ameliyata gerek kalmadan çıkarabilmemiz açısından da önem taşıyor. MRCP tetkikinde safra yollarında daralma buy buy cialis tadalafil buy cialis cheap amoxil olduğu tespit levaquin kamagra buy insomnia edilen ve bunun da tümörden kaynaklandığı zannedilen iki hastada, safra yollarındaki daralma endoskoptan geçirilen balonla aşıldıktan sonra kolanjioskop adlı mini endoskopla karaciğer içine girildi. Bu bölgede kanser olmadığı, daralmanın iltihap nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu nedenle karaciğer içi safra yollarından biyopsi alınmasına gerek kalmadı. Şüpheli durumda bu bölgeden görerek endoskopik biyopsi alınabilmektedir.”

Kursta low price levitra buy cialis tablets endoskopik submukozal diseksiyon Tadacip yöntemini de uygulamalı olarak ilk kez anlatma fırsatı bulduklarını belirten Hülagü, bu alanda KOÜ Tıp Fakültesinin Türkiye’de referans merkezi olarak cheap Without Tadacip Prescription Ampicillin lasix buy buy online gösterildiğini, yöntemi ekibiyle yaklaşık 55 hasta üzerinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hülagü, yeni kampüs alanı ve kongre merkezinin yeterli düzeyde Viagra Jelly olduğunu, bundan sonraki hedeflerinin ulusal veya uluslararası gastroenteroloji kongrelerinden birinin KOÜ’de yapılması olduğunu buy cialis line kaydetti.

Gastrointestinal Endoskopi Derneği Başkanı ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Kalaycı ise Türkiye’nin gastroenteroloji ve endoskopideki amoxil buy bilimsel araştırmalarda çok ileride buy buy propecia cheap clomid without prescription olduğunu, Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve ekibinin bu işin Türkiye’de öncülüğünü yaptığını ifade etti.

Hastalar üzerinde uygulanan işlemlerin canlı olarak salondan izlenebilmesi ve yayın Levitra cheapest place to buy viagra online sırasında tartışılmasının Buy Erectile Dysfunction medications son derece eğitici olduğuna işaret eden Kalaycı, “Buradaki uygulamaların bir kısmı Türkiye’de ilk defa yapılan price levitra uygulamalar.
Sadece KOÜ Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen bu uygulamalar hepimizin endoskopide bir adım ileri gitmesinde önem taşıyor” diye konuştu.

Uygulamayı KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ali Demirci de izledi.
A.A Silagra

By admin