Kanser tedavisinde son teknolojiler!

Kanser tedavisinde son teknolojiler!
İleri Teknoloji ürünü yeni cihazlarla yapılan tedavilerdeki amaç; tümörlü dokuyu daha iyi tedavi edebilmeyi Online buy real viagra without prescription Viagra Shops sağlarken, normal i want to buy clomid online dokuları mümkün olduğunca korumak. Özellikle daha sonra oluşabilecek yan etkileri azaltmak hedefleniyor. Eski yöntemler ile tedavide, tümörün bulunduğu bölge kabaca belirli bazı anatomik yapılardan yaralanılarak Brand Viagra ışınlanıyordu. Bu da tümörle beraber yanındaki normal dokuların da aynı dozu almasına yol açıyordu. Böylece sağlıklı dokular da zarar görüyordu. Yeni teknolojiler bu anlamda bir devrim niteliği taşıyor.

 

3 boyutlu planlama

İÜ buy Amoxil cheap online without prescription Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Şenel Beşe, gelişmelerin ilk basamağının, online ampicillin üç boyutla planlama ve ışınlama prensibine dayandığını söylüyor. 3 boyutla planlamada, purchase levitra online tedaviye başlamadan önce hastanın vücudundaki ışınlanacak olan bölgenin 2-5 mm. aralıklarla bilgisayarlı görüntüleri alınıyor.. Planlama bilgisayarında, hastanın MR ve PET CT görüntülemeleriyle de birleştiriliyor. Alınan tüm kesitlerde hem tümörlü bölge, hem de amoxicillin tüm sağlam organlar birer birer işaretleniyor ve buna göre ışınlama alanları oluşturuluyor. Böylelikle 3 boyutlu olarak hem tümörün, hem de sağlam dokuların aldığı dozlar biliniyor ve gereğinde düzeltmeler yapılabiliyor. Buy brand cialis online Sağlam dokuların aldığı doz, buy augmentin yan etki oluşturmayacak düzeyde ve tümörlü doku istenilen dozu alıyorsa, ışın tedavisine başlanabiliyor.

buyviagra | buy cialis overseas | buy levitra drugs class=”imgDiv”>levaquin uses alt=”Kanser Cialis Online tedavisinde son teknolojiler!” />

Kanser tedavisinde son teknolojiler!

Başarıya ulaşması için mutlaka başlangıçta levitra cheapest price yapılan planlamaya uyulması buy amoxil şart. Hastanın tedavi cihazına yatışındaki ufak farklılıklar, organ Tadalis SX hareketleri, Viagra online organların doluluğu, tümördeki küçülme, kilo kaybı gibi nedenler başlangıçtaki plandan kaymaya neden oluyor. Bunun önüne geçmek için tedavi alanı daha geniş tutuluyor ancak bu da yan acomplia drugstore etkiyi artırıyor. Görüntü rehberliğinde tedavide ise farklı yöntemler kullanılabiliyor. Tedavi aygıtına takılan düşük enerjili Online Viagra buy x ışını kaynakları ile dijital görüntüleme elde ediliyor ya da daha ileri teknoloji ürünü olan ‘helikal tomoterapi’ çekiliyor. Tedavi sırasındaki farklılıklar bu elde edilen görüntülere göre düzeltiliyor. Tedavi doğruluğu sağlanabildiğinden, görüntü rehberliğinde ışınlama imkânı olan merkezlerde, tedavi alanı klasik yöntemlerde olduğu gibi geniş tutulmayabiliyor. Bu yöntem hem tedavi hatalarını en aza indiriyor, hem de yapılan planlama ile yan etki azaltılıyor.

 

Yeni cihazlar
Yakın online levitra zamanda son teknoloji cihazlarla donatılan İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz, kanser tedavisinde kullanılan yeni cihazları anlatıyor:

viagra online sale src=”http://i.milliyet.com.tr/GaleriHaber/2010/05/03/fft20_mf628727.Jpeg” alt=”Kanser tedavisinde son teknolojiler!” />

Kanser tedavisinde son teknolojiler!

Rapidarc: buy amoxicillin no prescription Dışarıdan radyoterapi uygulamaları için geliştirilen cihaz, tümörün çevresinin verilecek dozu daha iyi alabilmesini sağlıyor. buy pfizer viagra online href=”http://softviagraonline.com”>buy cheap viagra Sağlam dokuları mümkün olduğunca buying generic propecia koruyor. Görüntü aracılı radyoterapi sistemleri sayesinde Buy Buy cheap Accutane Online Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription tedavi edilecek bölgenin doğruluğu belirlenip, levitra buying hastanın iç organlarındaki değişimler hacimsel olarak tespit ediliyor, doğru pozisyonlanması sağlanıyor. Hastaya verilen dozlar daha düşük tutulabiliyor. Solunum online amoxil takip sistemiyle nefes fazlarına göre 4 boyutlu tedavi mümkün. Hastanın etrafında birkaç dönüşle benzeri sistemlerden daha hızlı bir şekilde IMRT uygulamalarını gerçekleştirirken, uygun doz dağılımı sağlanıyor

CyberKnife: Odaksal ışınlama uygulamaları için geliştirilen cihaz, 6 eklemli robotik kol üzerinde lineer hızlandırıcı ile 1200 ayrı açıdan ışın gönderiyor. Özellikle küçük boyutlu, ulaşılması güç yerlerde bulunan ve cerrahiye uygun olmayan tümörlerde, hastanın 5-6 kez tedavi Cialis Professional masasına yatırılarak tüm tedavinin tamamlanabilmesi mümkün. buy ampicillin online Beyin olgularında, hastanın buy online acomplia kafatasına çivi çakılmasına gerek duymadan, tek ya da birkaç doza bölünerek uygulanıyor. Vücutta akciğer, karaciğer, böbreküstü bezi, buy cialis tablets prostat, pankreas, omurilik yakını tümörler gibi çeşitli bölgelerde uygulanabiliyor. 4 boyutlu radyoterapi ile hassas ışınlamalar, milimetrenin altındaki doğrulukla yapılabiliyor.

 

Varian DBX Clinical: Dışarıdan radyoterapi amacıyla kullanılan bu lineer hızlandırıcı da, tümörün çevresinin verilecek dozu daha iyi almasını ve sağlam dokuların buy cialis tadalafil at horizon drugs korunmasını sağlıyor. Elektronik portal görüntüleme sistemi ile pozisyonlama yapılıp, doğru tedavi uygulanıyor. Solunum takip sistemiyle nefes fazlarına göre 4 boyutlu tedavi mümkün.

3 where do you buy viagra | buy cialis phentermine | cheap levitra online href=”http://loanscreditandinsurance.info/images/index.php”>can you buy viagra in stores | buy cialis brand | levitra drugs boyutlu brakiterapi: Uzun yıllardır radyoaktif kaynakların tümör yakınma gönderilmesi ile uygulanan brakiterapide, boşluklara, doku içine ve boşluklu organlara lokal uygulanıyor. Son zamanlarda brakiterapide bilgisayarlı tomografi buy cheap propecia ve manyetik rezonans görüntüleme RBS online banking India aracılığı ile 3 boyutlu tedavi sildenafil citrate mümkün. Kaynağın yakınındaki sağlam dokuların aldığı dozların bilinmesi çok büyük önem taşıyor. Tümör ve sağlam dokuların yerleştirilen aplikatörlere göre konumu daha doğru belirlenip, optimal doz dağılımı sağlanabiliyor.
Ortovoltaj yüzeysel x-ışını cihazı: Uzun yıllardır kullanılan ortovoltaj düşük enerjili x – ışını cihazları özellikle cilt tümörleri ve cilt ışınlamalarında kullanılıyor. Yüz, göz, cheap Ampicillin Without Prescription buy online burun çevresi gibi kıvrımlı ve geniş cerrahinin kötü kozmetik sonuç yaratabileceği alanlarda yüzeyel x ışınlarından faydalanılıyor.

Kanser tedavisinde son teknolojiler!

Kanser tedavisinde son teknolojiler!

Robotik radyocerrahi; Yine robotik radyocerrahi yöntemleri cialis online pharmacy ile ameliyat edilemeyen ve ulaşılması zor olan bölgelerdeki lezyonlar için radyasyon tedavisi uygulanabiliyor. Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaklanarak, beyin ve vücuttaki tümörler yüksek dozlarla tedavi edilebiliyor. Aynı zamanda normal dokular, radyasyonun etkilerinden en fazla oranda korunabiliyor. 1 ila 5 seansta uygulama tamamlanıyor. Çoklu tümörlerde tedavi eş zamanlı uygulanabiliyor.

4 boyutlu bilgisayarlı tomografi simülatör: Işın tedavisi uygulamalarında giderek artan oranda 3 boyutlu konformal radyoterapi yöntemlerinden yararlanılıyor. Hastanın üç boyutlu anatomik bilgilerini elde etmede bilgisayarlı tomografi simülatörleri kullanılıyor. Özellikle akciğer, üst batın gibi solunumla hareket eden bölgelerde radyoterapi planlaması için bu hareketin metronidazole online hesaba how to buy viagra without prescription | buy cialis line | generic levitra online katılması bazı olgularda yararlı oluyor. Bu amaçla BT simülatörde 4 boyutlu uygulamalardan yararlanılıyor ve çeşitli solunum fazları için farklı buy cytotec BT kesitleri ile radyoterapi planlaması gerçekleştiriliyor.

Konvansiyonel simülatör: Dışarıdan radyoterapi ve brakiterapide özellikle kemik Cialis online amoxil yapılarının, aplikatörlerin, hareketin buy Buy female viagra online viagra ve metal işaretleyicilerin görülerek alanın planlanmasında konvansiyonel simülatörler kullanılıyor. Palyatif amaçlı dışarıdan radyoterapi planlamasında, cialis online belirlenen tedavi where can buy viagra | buy cialis pills | levitra online alanının doğrulanmasında ve brakiterapi (lokal) uygulamalarında konvansiyonel simülatörlerden halen yararlanılıyor.

GammaKnife: Ampicillin cheap online Beyin tümörlerine tek seansta radyocerrahi tedavisi imkânı sağlayan cihaz, 3,5 mm.’den küçük beyin tümörlerinde bile cerrahi işleme gerek kalmadan kansız ve hızlı tedavi sunuyor. Böylece anestezi ve yoğun bakım gereksinimi ortadan kalkarken, tedavi sonrası hastalar aynı gün eve dönebiliyor. Bu cihazın bir özelliği de beyindeki sağlıklı dokuya zarar vermemesi.

Trilogy: Görüntülemeden tedaviye kadar farklı ihtiyaçlara cevap veren cihaz 3 ayrı radyoterapi yöntemi kullanıyor ve lineer hızlandırıcı (LINAC) olarak çalışıyor. İçinde bulunan 3 radyoterapi yöntemi şöyle: IGRT (görüntülü amoxicillin diflucan buy amoxil radyoterapi), IMRT (yoğunluk ayarlı ışınlama) SRT/ SRC (noktasal lasix Brand Viagra cheap ışınlama).

Kanser tedavisinde son teknolojiler!

Kanser tedavisinde son teknolojiler!

Acı ya da ağrı yok
Radyasyon tedavisi ağrıya yol açan bir tedavi yöntemi değil. Dışarıdan veya daha az oranda olmak üzere radyoaktif kaynakların doku ve boşluk içerisine yerleştirmeleri esasına dayanan Yakın ışınlama’ şeklinde uygulanıyor. Uygulamaların büyük çoğunluğu dışarıdan ışınlama yöntemi ile yapıldığı için hastalar hiç bir acı duymuyorlar. Doku içerisine ya da boşluklara radyoaktif kaynakların yerleştirilmesi gereken Levitra Professional durumlarda ise uygulamanın zorluğuna göre genel anesteziden yararlanılıyor.

Tüm teknolojik gelişmeler tümör kontrolünü arttırmak, yan etkiyi azaltmak ve bunu da doğru uygulamayla hata payı sıfır olacak şekilde gerçekleştirme prensibine dayanıyor. Eskiden tedavi şansı olmayan tümörlerde tedavi şansı oluşturuyor. Ancak her hasta ve hastalık için farklı bir teknolojik yöntemin uygun olduğu da unutulmamalı.

By admin