Bir ilaç firması tarafından 43-58 yaşları viagra Online Levitra buy female Levitra buy ampicillin buy amoxicillin Professional arasındaki 1007 kadınla yapılan Kamagra Gold “Türk Kadınları ve Menopoz Araştırması”, kadınların menopozun nedenini bilmediğini ortaya koydu.

Araştırmaya online how do i buy viagra online | buy cialis canadian | cheap levitra generic amoxil Buy Antibiotics medications levaquin antibiotics lasix purchase göre kadınların yüzde 51’i menopoz ile ilgili bilgileri doktorlarından, yüzde 29’u televizyondan, ampicillin online buy cialis yüzde 27.8’i ise arkadaş ve tanıdıklarından alıyor. diflucan generic Kadınların Flagyl ER Online buy phentermine yüzde 38’i aldıkları bilgiyi yeterli bulurken, yüzde 62’si generic levitra online levitra bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünüyor. Araştırmaya flagyl buy katılan kadınların yüzde 79’unun “hormon buy generic cialis generic cialis destek tedavisini” bilmiyor.

Schering buy amoxicillin Alman İlaç firması cheap acomplia tarafından Türk Order Generic Amoxil Online without Prescription online propecia kadınlarının menopoza bakışı ve menopoz tedavi yöntemlerine yaklaşımlarını Viagra Professional buy generic viagra professional | buy cialis pharmacy | cheap Buy Viagra Online Pharmacy No Prescription Needed levitra generic anlamak amacıyla 19 ilde 1007 kadın üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları sildenafil citrate | buy cialis daily | buy buy cheap cheap levitra levitra href=”http://sclomidbuy.com”>buy clomid online no prescription açıklandı.

MENOPOZA Buy brand cialis online GİRME YAŞI 45.8
Türkiye’de 43-58 yaş arası buy cialis now viagra sales kadınların yüzde 72’sinin menopozda olduğunu gösteren araştırmaya buy cheap Ampicillin Without Prescription online göre, ortalama menopoza girme yaşı 45.8.
Menopoza daha erken yaşta girenler (43-47) daha çok İç Anadolu, Ege bölgesi ve kentsel kesimden kadınlardan oluşuyor. buy real viagra without prescription | buy cialis fast shipping | low price levitra 48-52 yaş arası menopoza giren kadınlar ise Akdeniz, Karadeniz Bölgesi ve kırsal kesimden.
Araştırma sonuçlarına göre kadınların büyük çoğunluğu menopozu doğru tanımlarken, yüzde 13’ü ise menopoz döneminde olmalarına buy amoxil rağmen tanımını tam olarak bilmiyor.

YÜZDE viagra drugs online 61.8’İ NEDENİNİ BİLMİYOR
Menopozun nedeni sorulduğunda kadınların yüzde 61.8’i “bilmiyorum” yanıtını verirken, diğerleri ise sırasıyla yüzde 9.4’ü “yaşlılık”, yüzde 8.1’i “üremenin sona ermesi”, Brand cheap American bank express private ampicilllin Levitra Cialis online yüzde 7.4’ü “adet bitimi”, yüzde 3.7’si “stres”, yüzde 3.3’ü “doğal bir olay”, yüzde 2.4’ü de “hormonal dengesinin buy ampicillin bozulması” olarak yanıtladı.
Araştırmaya levitra cheap overnight göre, stres, uykusuzluk, gerginlik, kolay sinirlenme, kemik ağrıları ve kemik erimesi gibi menopoz sıkıntılarının buy buy cytotec generic buy levitra vardenafil without prescription online Amoxil cheap en az Marmara, en çok ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandığı görüldü.
Araştırma sonuçlarına göre menopoz dönemindeki Türk kadınlarının yüzde 61’i ortalama yılda 1.3 Levitra Professional kez düzenli kontrol amacıyla jinekologa gidiyor. Jinekologa buy viagra in san diego gitme sıklığı 43-47 yaş grubu kadınlarda viagra buy viagra | is it safe to buy cialis online | purchase levitra online Cialis daha yüksek.

BİLGİLERİNİ cheap buy cheap amoxil amoxil YETERLİ BULMUYOR
Araştırmaya göre kadınların yüzde 51’i menopoz ile ilgili bilgileri doktorlarından, yüzde 29’u televizyondan, yüzde 27.8’i ise arkadaş ve tanıdıklarından alıyor. Kadınların yüzde 38’i aldıkları bilgiyi yeterli bulurken, yüzde 62’si bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünüyor.
Araştırma, kadınların yüzde 79’unun “hormon destek tedavisini” bilmediği de ortaya koyarken, kadınların yüzde 15.3’ü menopoz buy levitra online için biri laç kullandıklarını generic propecia belirtti.
Araştırmaya generic buy levitra drugs levitra online katılan kadınlara menopoz döneminde yaşadıkları problemleri kimlerle paylaştıkları sorulduğunda, birinci sırayı yüzde 40.1 ile eşler aldı.

YÜKSEK TANSİYONDAN ŞİKAYETÇİLER
Araştırmaya katılan 1007 kadından elde edilen sonuçlara göre menopoz döneminde kadınlarda en sık görülen sağlık problemi, yüzde 21.5 ile yüksek tansiyon Viagra online oldu.
Elitkadın

By admin