buy buy cheap cheap levitra levitra buy clomid Bankd fortis London offshore cheap online alt=”Türk bilim adamından şeker hastalığına çözüm!” />

Kocaeli Üniversitesi Buy levitra online hucre” target=”_blank”>Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) Müdürü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. buy lasix buy cheap amoxicillin Karaoz” target=”_blank”>Erdal viagra Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription online Karaöz önderliğindeki buy Ampicillin online cheap Without Prescription ekip tarafından deney hayvanları üzerinde başarıya ulaştığı çalışma, dünyanın sayılı bilim dergilerinde yayımlanarak tıp literatürüne girdi.

 TÜBİTAK desteğiyle yürütülen çalışmanın gelecekte insüline bağımlı şeker hastalığının tedavisinde uygulanabilir olacağı belirtiliyor. Prof. Dr. Karaöz,  yaptığı açıklamada, tip 1 diyabetin vücudun bakteri, virüs gibi buy cialis with no prescription vücuda yabancı organizmalarla Buy Viagra online savaşmak üzere programlanmış bağışıklık sistemi generic cialis cheap hücrelerinin herhangi tadalafil buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil buy cialis we at horizon drugs | cheap levitra online bir nedenden dolayı order acomplia target=”_blank”>insülin üreten hücreleri yabancı olarak algılayıp öldürmesi sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunu olduğunu anlattı.

Tip 1 diyabetlilerin yaşamlarını low price levitra dışarıdan insülin alarak devam ettirebildiklerini vurgulayan Karaöz, modern tıbbın mevcut olanaklarıyla total
 pankreas nakli dışında tip 1 diyabetin kesin tedavisinin mümkün olmadığını anımsattı.

Karaöz, son yıllarda kadavra pankreaslarından ayrıştırılan generic amoxil adacıkların naklinin levitra cheapest price denendiğini ancak, sonuçların buy generic viagra viagra | buy cialis domain | buy generic levitra online bekleneni karşılamaması nedeniyle bu sağlık sorunu levitra drugs bulunanlar için Brand Levitra şimdiye kadar kesin bir tedavinin bulunamadığını ifade etti.

Günümüzde bu hastalığı olan bireylerin insülin üretimi için yeni kaynaklar bulunması konusunda, kök hücrelerden bu hücreleri üretip hastaya nakletmenin en dikkati çeken uygulama olduğunu dile getiren Karaöz, bu amaçla başta buying generic propecia target=”_blank”>ABD olmak üzere pek çok araştırma grubunun son on yılda yoğun bir çaba içine girdiğini söyledi.

“KEMİK İLİĞİNDEN İNSÜLİN HÜCRESİNE”

Prof. Dr. Karaöz, Kocaeli Üniversitesi KÖGEM araştırmacılarının TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri buy amoxil online proje kapsamında, tip 1 diyabet olarak bilinen insüline bağımlı şeker hastalığının ortaya çıkış nedeni ve tedavisine yönelik önemli kanıtlar elde ettiğini bildirdi.

Kemik iliğinden izole edilen kök hücrelerden, “insülin üreten hücre” elde eden bir yöntem geliştirildiğini açıklayan buy cheap flagyl Karaöz, çalışmalarında, şeker metabolizmasının kontrolünü sağlayan hücreleri barındıran pankreasta price diflucan “yerleşik adacık” olarak adlandırılan yapıları, deney hayvanlarından elde ettiklerini bildirdi.

Karaöz, şunları kaydetti: “Çalışmamızın sonraki aşamasında, aynı deney hayvanlarının kemik iliklerinden kök hücreleri ayrıştırdık ve kök hücrelerle online Provigil pharmacy levitra adacıkları laboratuvarda aynı kültür kaplarına yerleştirerek yaşamalarını sağladık. Böylece, insülin üretmekten sorumlu hücreleri içeren bu adacık dediğimiz hücre Buy Erectile Dysfunction medications kümelerinden kaynaklanabilecek sinyallerle kök hücrelerin genetik programını etkinleştirerek insülin üreten hücreler yönüne dönüşmelerini sağladık.

 Yaptığımız ayrıntılı incelemelerde bu hücreler hem yapısal hem de işlevsel olarak insülin üretmekten sorumlu hücrelerle özdeştiler. Gelecekte diyabetik hastalardan elde edilecek kök hücreler, kadavralardan elde edilecek adacıklarla benzer yöntemlerle ortak kültür sistemi kullanılarak insülin üreten hücrelere dönüştürülebilir ve hastalara nakledilebileceğini düşünmekteyiz.”

“PANKREASTAN Brand Cialis Online buy amoxil online KÖK HÜCRE ÜRETİLDİ”

Prof. Ampicillin online Dr. Karaöz, cheap Amoxil buy online without prescription projeleri kapsamında Türkiye’de Brand Cialis ilk kez ve dünyada az sayıda laboratuvarın buy cialis line başarabildiği pankreas adacıklarından kök hücre elde etmeyi başardıklarını ve bir süre önce “Cytotherapy” dergisinde yayımlanan çalışmalarının bu alanda literatüre önemli katkılar sağladığını bildirdi.

Bu hücreler üzerinde yaptıkları ayrıntılı buy cialis pills moleküler düzeydeki çalışmalar ile çok ilginç ve yeni bilgilere ulaştıklarını anlatan Karaöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmalarımız sürecinde adacıklardan elde ettiğimiz kök hücrelerin, aslında sadece bulundukları adacıklarda herhangi bir nedenden dolayı hasarlı hücrelerin yerine konmasında görev almayıp, şartlara göre insülin üreten hücrelerin savaşçı hücrelerce öldürülmesini kolaylaştırabildiğini ya da korunmasını sağladığına ilişkin dünya literatüründe şimdiye kadar tanımlanmamış fonksiyonlarını tespit ettik.”

Karaöz, bu buy online ampicillin cheap viagra kök Buy Topamax Online Pharmacy No Prescription Needed hücrelerin şeker hastalığının ortaya çıkmasında Viagra online delivery önemli rolleri olabileceğini düşündüklerini de ifade ederek, şimdiye kadar bu konuda dünyada gerçekleştirilmiş her hangi bir araştırma olmadığını söyledi.

Pankreastan üretilen cialis online kök hücreler üzerinde yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karaöz, bu konuya ilişkin hazırladıkları yeni projenin de buy genuine viagra online | buy cialis overnight shipping | buy levitra cheap online yine TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirtti.

Yaklaşık buy cytotec iki yıl süren çalışmaları süresince 13 araştırmacının çalıştığını, çalışma Ampicillin cheap online verilerinin bir kısmının üç uluslararası dergide
 yayımlandığını kaydeden Karaöz, beş ayrı makalenin de yayımlanmak üzere Cialis online olduğunu bildirdi.

Karaöz, çalışmalarının önemi şöyle anlattı:

 “Geliştirdiğimiz yeni metodolojik yaklaşımlar tıp literatürü için önemli. TÜBİTAK desteğinde yürüttüğümüz projeler kapsamında elde ettiğimiz bulgularımızın Viagra Professional gelecekte insüline bağımlı şeker hastalığının tedavisine yönelik geliştirilebilir ve uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz ve verilerimiz evrensel bilim otoritelerince ilgiyle izleniyor.”

KÖK HÜCRELER buy Tadacip cheap propecia PANKREAS ADACIKLARINI DA KORUYOR

Prof. Karaöz, dünyada online acomplia yaklaşık olarak 44 merkezde diyabet hastalarına kadavradan amoxicillin adacık naklinin halen yapıldığını, ancak nakledilen adacıklarda önemli hücresel kayıpların cheap amoxil oluşması nedeniyle bir süre sonra bu hücrelerin işlevlerini tamamen yitirdiğini belirtti.

Bu kapsamda yürüttükleri başka bir çalışmadan da söz eden Karaöz, kök hücrelerden, insülin salgılayan hücreleri içeren pankreatik adacıkların canlılığını buy cheap amoxicillin uzun süreli korumayı da dünyada ilk kez denedikleri yöntemle başardıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Karaöz, araştırmada elde ettikleri verilerin Viagra Professional Nature buy cialis overseas grup dergilerinden Cell Death&Disease buy cialis tablets levaquin class action lawsuit dergisinde Mayıs ayında yayımlanacağını da sözlerine ekledi.

Milliyet

By admin