Cialis alt=”” width=”260″ height=”295″ />Solunum sistemi burun, yutak, gırtlak, soluk borusu (trakea) ve akciğerlerden oluşmuştur. Solunum, havadan oksijenin cheap Amoxil online without prescription buy alınıp kandaki karbon dioksitin atılmasını sağlayan bir olaydır. Solunum yollarının ses oluşumunda, generic levitra online koku ve tat almada da katkısı vardır, ama en önemli görevi solunumu gerçekleştirmesidir. Çünkü solunum yaşam için çok gerekli olan bir olaydır.

Burun, kemik ve kıkırdaktan yapılmış, kas ve deriyle kaplı bir organdır. Burnun alt kısmı kıkırdaktan üst kısmı ise kemikten yapılmıştır. Burnun içinde, sapan kemiğiyle ayrılan iki burun boşluğu vardır. Solunum sırasında hava bu boşluklar. buy ampicillin dan geçerek yutağa ulaşır. Burun Levitra Professional boşluğunun Üst kısmında koklama organı bulunur. Solunum sırasında hava ilk kez bu koklama organına dokunarak geçer ve bu nedenle de havada zararlı gazların varlığı belirlenebilir. Burun boşluğunun dış yan duvarlarında salyangoz gibi, sarmal durumda kıvrılmış ve incecik Üçer adet içe doğru uzanan kemik çıkıntıları vardır ve bu çıkıntılar boynuzcuk kemikleri adını alır. Bu kemikler aracılığıyla burun boşluğu birçok yollara ayrılmıştır. buy levitra vardenafil Burun boşluğunun yüzeyi tüylü bir epitel kaplı müköz zarla örtülüdür. Bu zarın salgısıyla burun içi viagra female daima nemli kalır. buy amoxil href=”http://softviagraonline.com”>viagra soft Solunum sırasında hava buradan geçerken buy ampicilin online ısınır ve aynı zamanda nemlenir. Yutak, besinleri yemek borusuna götürmekle kalmaz, aynı zamanda dışarıdan alınan havayı how can i buy clomid soluk borusuna iletir ve akciğerlerden buy cialis çıkan havayı burun ya da ağza verir. Yutma hareketinde soluk alıp verme durur. Aynı zamanda, lokma, yutulurken yumuşak damak tarafından Online Levitra buy genzin yutağa açılan bölümü kapanır. amoxicillin Her yutma sırasında soluk borusunun geçidi olan gırtlak yukarı doğru kalkar. Gırtlak üzerinde bulunan kapak, dilin. köküne dayanarak ileri itilir ve soluk borusuna giden gırtlak yolunu kapatır.

Gırtlak, soluk borusunun üst bölümünde bulunan bir ses organıdır ve birtakım kıkırdak parçalarından yapılmıştır. levaquin buy Ampicillin Without Prescription online Buy Plavix Online cheap dosage Bu parçalardan biri kalkan kıkırdağı adını alır ve diğerlerine göre biraz daha çıkıntılıdır. Bu çıkıntı erkeklerde daha belirgindir ve her yutkunma sırasında yukarı, buy viagra in san diego sonra aşağı doğru hareket eder. Gırtlak dilin tabanında bulunan dil kemiğine özel kasla asılmış durumdadır. Gırtlağın iç yüzeyi çok katlı, titrek tüylü epitel dokuyla kaplanmıştır. Gırtlak boşluğunun içine doğru karşılıklı sanofi acomplia olan viagra buy viagra | is it safe to buy cialis online | purchase levitra online birer çift kıvrım vardır. Sesin buy real viagra without prescription | buy cialis fast shipping | low price levitra oluşumunda rol oynayan yalnızca alt taraftaki kıvrımlardır. Bunlara alt ses telleri denir. Üst taraftaki kıvrımlara da üst ses telleri denir. Alt ses telleri bunlarla ilgili kaslar tarafından diflucan generic gerilir, akciğerlerden verilen havayla titreşime uğrarlar ve böylece ses oluşur. Gırtlağın yukarıda söylendiği gibi bir gırtlak kapağı vardır ve bu kapak yenilen Buy glucophage online besinlerin buy phentermine soluk borusuna kaçmasını önler.

Soluk borusu (trakea), 16-20 buy flagyl adet buy merck viagra how do i buy viagra online | buy cialis canadian | cheap levitra generic drugs online propecia nal şeklindeki kıkırdaklardan oluşan, 9-15 santim uzunluğunda ve 1,5-2,7 Brand Levitra santim çapında bir borudur. Soluk borusu sildenafil citrate | buy cialis daily | buy buy cheap cheap levitra levitra amoxicillin nal şeklindeki kıkırdaklardan yapılmış olduğundan, ön ve yan kısımları sert, arka kısımları esnek deriden oluşmuştur. Soluk borusunun iç kısmı çok katlı Buy Antibiotics medications buy levitra online epitelle örtülü olan sümüksel Cialis buy buy generic viagra professional | buy cialis pharmacy | cheap levitra generic levitra drugs online gömlekle kaplıdır. Epitel hücrelerin dış sırada bulunanları titrek tüylüdür. Buy Doxycycline Online Pharmacy No Prescription Needed Sümüksel gömleğin sümük salan bezleri vardır. Epitel hücreleri arasında da sümük salgısı yapan buy buy amoxicillin propecia bezler bulunmaktadır. Bezlerin ve hücrelerin bu salgıları soluk borusunu daima nemli tutar. Epitel hücrelerinin titrek tüyleri bu sıvıları harekete geçirerek gırtlağa doğru bir akıntı sağlarlar. Solunumla buralara gelen tozlar bu akıntı yardımıyla dışarı atılır. Gırtlağın dışında, ön kısmında ve altta tiroit iç salgı bezleri bulunur. 7. boğaz omurundan başlayıp cialis online online pharmacy 4. küçük göğüs omuruna kadar uzanan soluk borusu alt kısımda iki kola ayrılır Levitra Frontier wealth management Kamagra Gold Professional ve bu kollardan biri sol diğeri de sağ akciğere online amoxil girerek ağaç dalları gibi daha ince kollara ayrılırlar. Böylece dallar giderek incelir. Akciğerlerin içindeki farklı çaplarda oluşan bu borucuklar bir hava borusu sistemini Order Generic Cialis Online without Prescription oluştururlar. Soluk borusundan ayrılan iki kol da dahil olmak üzere, biraz kalınca olan hava borucukları bronş adını alır. Daha ince borucuklara da bronşçuk denir. Bronşçuklar, içinde birçok alveoller (kesecikler) bulunan akciğer Viagra kamagra cheap online Professional”>Viagra Professional peteklerinde buy cialis internet sona ererler. Hava borularının iç yüzeyleri gırtlak ve soluk borusunda olduğu gibi sümüksel bir gömlekle kaplıdır. Bu gömleğin üstünde de cytotec generic levitra buy ampicilin online online titrek tüylü lasix buy cheap amoxil generic epitel hücreleri vardır. Bu tüylerin görevi levitra cheaper de sümüksü akıntıyı harekete getirerek levitra on line akciğerlere giren tozları dışarı atmaktır.

By admin