Reflü nedir?

Halk arasında Mide propecia amoxil online brand Reflüsü olarak bilinen Gastro Özofageal Reflü hastalığı cheap online amoxil online buy Without Prescription Ampicillin mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Reflü, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yok olmasından kaynaklanır. Erişkinlerin yaklaşık %20’sinde reflü görülmektedir.

Sağlıklı bir mide Fıtıklaşmış bir Kamagra Brand Levitra mide

Mide online kamagra içeriği midenin salgıladığı hidrojen iyonu nedeniyle belirgin derecede asittir. Eğer onikiparmak barsağından mideye doğru safra geri akımı varsa mideden yukarı çıkan içerik hem asit hem de safra içerir. Alkali özellikli olan safra da mide asidi gibi yemek borusunun tahrişine neden olur. Reflü hastalığı, asitli ve/veya safralı mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini asitten buy augmentin ve/veya safralı mide içeriğinden koruyamaması nedeniyle oluşur.

Yemek borusunun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen bir kapak mekanizması vardır. Reflü hastalarında en sık görülen özellik bu mekanizmanın gevşekliğidir. Bu durum sıklıkla mide fıtığıyla birlikte yaşanır. Mide boşalım bozukluğu ya da bozulmuş yemek borusu hareketi bu hastalığı tetikleyen diğer nedenlerdir.

Yemek borusunun Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna çıkmasını engelleyen iki mekanizma vardır.

Reflü Tanısı

Reflü tanısında kullanılan çok sayıda yöntem var.Bunlardan gastroskopi , pHmetri , ve manometri kronik reflüsü olan yada özellikle laparoskopik cerrahi tasarlanan hemen her hastada hazırlık aşamasında Online buy Viagra mutlaka yapılırken bazı yöntemler akademik araştırmalar için kullanılıyor.

Gastroskopi
Ösofagogastroduodenoskopi olarak da adlandırılan bu yöntem fiberoptik bir endoskop ile yemek amoxil generic borusu, mide ve onikiparmak barsağının ilk bölümünün incelenmesi anlamına geliyor.İşlem buy propecia cheap sonunda yemek borusundaki yangı evresi (tahriş), mide buy cialis now kapağı düzeneğinin yapısı , işlevi, mide fıtığı olup olmadığı, varsa kaç santim olduğu,midede gastrit ,ülser gibi başka sorunlar olup olmadığı,mide çıkışında ki düzeneğin (pilor) yapısı ve onikiparmak barsağında yangı yada ülser olup olmadığı sorularına yanıt bulunuyor.Gereğinde yemek borusunda ki yangı bölgesinden parça örneklemesi (biopsi) alınarak endoskopik olarak saptanan buy levitra drugs yangı düzeyi patolojik olarak belgeleniyor.Midede H.Pylorii mikrobu varlığına bakılıyor.Eğer incelenen mide barsak sistemi Tadacip bölümlerinin herhangi birinde patolojik buy viagra in las vegas | buy cialis we | buy levitra cheap online bir bulgu olursa Buy amoxil buy Cialis parça alınıp inceleniyor.

İşlem yaklaşık 5 dakika sürüyor ve bilinçli rahatlatma denilen bir yöntemle uygulanıyor, böylece hasta işlem sırasında hiç bir şey buy amoxicillin duymuyor ve hatırlamıyor.Sonrasında rahatlatma amaçlı yapılan flagyl price ilacı geri çeviren bir ilaç uygulanıyor ve hasta 30 dk dinlendiriliyor.

Reflü araştırmasında her hastada önerdiğimiz bir araştırmadır.

pHmetri
Bu yöntemde burundan buy viagra in san diego href=”http://viagra-online-price.com”>viagra drugs online yemek borusu içine yaklaşık 1 mm genişlikte ince bir kateter yerleştiriliyor ve 24 saat boyunca hasta olağan bir günde yaptıklarına devam ediyor. Kateterde ki 2 algılayıcı yoluyla sürekli kayıt yapılıyor.Biri mide kapak mekanizmasının 5 cm diğeri generic levitra online ise yaklaşık 10 cm üstündeki bu iki algılayıcı yolu ile ölçüm süresince mideden yemek borusu içerisine kaç kez asit kaçışı olduğu, bu asit kaçışlarının ne viagra sales kadar süre ile pH değerini 4 ün altına indirdiği gibi birçok ölçüm yapılıyor ve belgeleniyor.Ölçüm buy cytotec online sırasında belgelenen 6 değişken buy levaquin without prescription bir araya getirilerek bu testi geliştiren cerrah olan kişinin adı ile anılan DeMeester ampicillin buy buy ampicillin değerini veriyor.Böylece Brand Levitra kişinin hastalık derecesinde reflüsü olup Buy Flagyl ER Online Pharmacy No Prescription Needed olmadığı en buy real viagra without prescription | buy cialis fast shipping | low price levitra nesnel (objektif) biçimde belgeleniyor.

Manometri
Manometri işleminde yemek borusu içine yerleştirilen bir kateter aracılığı ile yemek borusunun peristaltik buy viagra cheap online hareket denilen ileri doğru itme (dalga) hareketinin gücü ve düzeni ile ilintili ölçüm yapılıyor .Mide kapak mekanizmasının kasılma ve lasix low price levitra generic dinlenme sırasında ki basınçları ölçülüyor buy Amoxil online without prescription cheap .Reflü oluşumunda en önemli nedenlerden biri olan kendiliğinden mide kapağı gevşemeleri olup olmadığı araştırılıyor.Yemek borusunun Buy erythromycin online kendine ait hareket bozuklukları olup olmadığı ortaya konuyor.

Yemek borusunun manometrik incelenmesi son derece değerli bilgiler sağlıyor.Bu bilgiler ışığında ilaç sağaltımı buy ampicilin online tasarlanan hastalarda yemek borusu hareketini destekleyici ilaçlara gerek olup olmadığı saptanıyor.Eğer buy viagra female cialis internet cerrahi onarım yapılacaksa da bu bilgiler ışığında onarım hastaya özel tasarlanabiliyor.

Baryumlu grafi
Röntgen ışınını yansıtan bir çözeltinin yutulması sırasında yapılan bu inceleme ile bu çözeltinin yemek borusundan cheap amoxil online geçiş şekli ve hızı, mide kapak düzeneğinin açılımı , mideden ve onikiparmak buy online diflucan barsağından geçişi sırasındaki görüntüler inceleniyor.Hasta röntgen çekilirken ters çevrilerek çözeltinin yemek borusuna geri kaçıp kaçmadığı gözlemleniyor.Gastroskopinin yaygın kullanımda olmadığı Viagra pharmacy dönemlerde Buy cheap clomid Without Prescription çok kullanılan bu yöntem dolaylı (indirekt) bir inceleme buy cialis generic olduğundan günümüzde çok daha az kullanılmaktadır.

Empedans pHmetri
Empedan Buy Antibiotics levitra online medications pHmetri iki nokta arasında ki iletkenliğin buradan geçen madde tarafından değiştirilmesi temeline dayanan bir incelemedir.Klasik pHmetri yalnız Brand Cialis asit reflüsünü belirleyebilirken, empedans pHmetri asit ,alkali(safra ve pankreas sıvısı) ve/veya gaz/buhar Buy Zoloft Online reflüsünü de belirler.Özellikle ilaç sağaltımından yarar görmeyen karışık tipte reflüsü olan hastalarda değerli bir yöntemdir.Henüz Cheap Accutane yaygın kullanımda değil.

Empedans weight loss levitra cheap overnight acomplia Manometri
Empedans pHmetri ile aynı temelde çalışır.Yaygın kullanımda olmamakla birlikte özellikle operasyon sonrası yutma güçlüğü olan hastalarda kullanımı anlamlıdır.

Antroduodenal Manometri
Mide çıkışında kapak görevi gören pilor olarak adlandırılan bölgenin basıncını sildenafil citrate | buy cialis daily | buy buy cheap cheap levitra levitra ve kasılma rahatlama düzenini price levitra ölçen bir yöntemdir.Akademik araştırmalarda kullanılır

Mide Boşalım Sintigrafisi
Mide boşalım güçlüğünü belgelemek ve araştırmak için kullanılır.Özel bir buy cialis online with a prescription Napa wealth management çözelti içirilen buy generic viagra professional hastanın çeşitli zamanlarda görüntüleri alınarak bu çözeltinin hangi sıklıkta ve hızda onikiparmak barsağına geçtiği belgelenir.

Reflü Tedavisi

Reflü tedavisinde 4 yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler Reflü’nün şiddetine ve ilerlemesine göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi ve endoskopik tedavi tip ve evrelerine göre hastalığın iyileştirilmesini sağlayan yöntemlerdir.

By admin