Artık 30’lu yaşlarında jinekolojik kanser olan, üreme yeteneğini korumak isteyen ve belli şartları taşıyan kadınların bebek sahibi olma yetileri de korunabilecek.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ateş Karateke, can i buy clomid online “Tümörün boyutu ve bulunduğu bölge müsaitse, belli şartları da taşıyan rahim buy amoxicillin no prescription ağzı, rahim ve yumurtalık kanserlerinde organ koruyucu tedavi girişimleri uygulamak mümkündür’ diyor.

Yeditepe Üniversitesi Viagra Professional Hastanesi amoxil buy Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prot. Dr. Ateş Karateke, “jinekolojik kanserler” denilen rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanseri hastalıklarında, günümüzde Viagra generic artık organ koruyucu buy levitra cheap online tedavi uygulamalarının esas alınabileceğini belirterek, gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Bugün artık kadınlarda akademik kariyer, iş, okul gibi nedenlerle evlenme yaşı ötelendi. Özellikle eğitimli kadınlar 35 yaşından sonra evleniyorlar ve bu yaştan itibaren çocuk sahibi olmak istiyorlar. Jinekolojik order diflucan kanserlerin bir bölümü
bu yaş grubunda görülmektedir. Özellikle rahim ağzı kanseri, Ampicillin buy cheap ilk pikini 35-39 yaşları arasında Kamagra Gold yapmaktadır. Bu yaş aralığında buy amoxil yeni evlenmiş ve çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının rahim ağzı kanseriyle karşılaşma rbs business olasılığı mevcuttur. Bu kadının hem hayatta kalma, yani bu hastalıktan kurtulma hem de çocuk sahibi olma isteğinde bulunması buy cialis fast shipping çok doğaldır. Rahim ağzı kanseri
tedavisinde artık bu isteğe cevap verilebiliyoruz. Rahim ağzı kanseri olmamış ama rahim ağzı kanseri öncü lezyonları olan kadınları, hem rahim ağızlarını hem de rahimlerini koruyarak, bir organ kaybı olmadan yıllardır zaten çok rahatlıkla tedavi edebiliyorduk. Şimdi ise rahim ağzı kanseri olma aşamalarını geçtikten sonra rahim ağzı kanseri olmuş kadınların önemli bir kısmında, eğer çocuk flagyl buy isteniyorsa, rahmi almadan tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz.”

Rahim ağzı kanseri
Rahim ağzı kanserinde kadının üreme yetisini korumaya yönelik tedavi uygulamanın levitra cheapdrugs com belli şartlara Buy cheap online Provigil bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Karateke, bu şartları şöyle sıralıyor:
“Öncelikli şart, tümörün küçük olmasıdır. Kadının çocuk doğurma yeteneğinin olması, yani yumurtalıklarında bebek sahibi olabilecek Buy Orlistat Online Pharmacy No Prescription Needed yumurta rezervinin bulunması gerekir. Böyle bir kadında, eğer tümör küçükse ve lenf nodlarına side effects of levaquin yayılım olmamışsa, rahim ağzı bölgesini bağlarıyla birlikte pelvis yan duvarından, çatı kemiklerinin üzerinden çıkarmak, rahmin çocuğu taşıyan kısmını (korpus) vajen ile tekrar birleştirmek ve lenf nodlarını da alarak böyle bir tedaviyi gerçekleştirmek mümkün.”
Ameliyatla çıkarılan rahim ağzı bölgesini patolojiye gönderdiklerini ve bu sayede cheap levitra online tümörün tamamının alınıp alınmadığını anladıklarını
söyleyen Prof. Dr. Karateke, “Bunu ameliyat öncesi yaptığımız görüntüleme yöntemleriyle de değerlendirebiliyoruz. Zaten rahim ağzı bölgesinde lokalize olmuş, küçük, lasix to buy görüntüleme yöntemlerinde lenflere atmadığını bildiğimiz bir buy online acomplia kanseri bu şekilde tedavi etmemiz mümkün. buy viagra pill | where can i buy cialis | buy levitra online Bu hastalarda pelvis ve tüm karın MR’larını istiyoruz. PET-CT yöntemi ile lenf buy levitra on line propecia nodlarına, akciğer CT yöntemi buy cialis daily ile de akciğere yayılma olup olmadığını bildikten Viagra online cytotec generic sonra bu tedaviye karar veriyoruz” diyor.Rahim ağzı kanserinin yumurtalıklarla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Prof. Dr. Karateke, rahim ağzı kanserinin yumurtalıklara yayılımının hemen hemen hiç olmadığını, bu nedenle de yumurtalıklara herhangi bir cerrahi tedavi uygulamadıklarını Buy Generic Viagra dile getiriyor.

Yumurtalık kanserleri

Yumurtalıktan birden fazla kanser çıkabildiğini söyleyen cheap buy viagra online order | buy cialis tadalafil | buy levitra vardenafil online without prescription Amoxil buy Prof. Dr. Karateke, bu kanser türlerini şöyle anlatıyor:
“Yumurtalığın Brand Levitra dış ceperindeki Online buy amoxil Viagra buy epitelden çıkan kanserlere epitelyal över buy ampicilin online kanserleri denir. Yumurtalıkta, neslimizi devam ettiren best viagra online yumurta hücreleri (germ hücreleri) vardır. Yumurta hücrelerinden çıkan Kamagra Gold kanserlere germ hücreli kanserler denir. Germ hücrelerinin etrafındaki dokuları da stroma olarak ifade ediyoruz. Bu dokular hormon yapar. Bu hormon yapan dokudan çıkan tümörlere de stromal tümörler denir.”Günümüze kadar, bebek isteyen germ ve stromal hücreli över kanserlerinde üreme yetisini kaybetmek istemeyen olgularda organ koruyucu tedavinin standart olarak yapılmakta olduğunu ifade ediyor Prof. Dr. Karateke. Yumurtanın Buy plavix online dış çeperindeki epitelinden çıkan epitelial över kanserlerinde, son beş yıla kadar organ koruyucu tedavi yapılamamasını, bu kanser türünün fazlasıyla öldürücü olduğu gerekçesiyle, hekimin birinci amacının hastanın hayatta kalmasını sağlamak generic amoxil olmasına bağlıyor. Yeni çalışmalar neticesinde epitelden çıkan tümörlerde de organ korumanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karateke, buy amoxil yöntemin uygulanması için gerekli olan şartları where can buy viagra şöyle açıklıyor:

“Tümör, Brand Cialis buy cialis internet yumurtalıkta tamamen o kistin iç yüzünde kalmış, diğer yumurtalığa Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription herhangi bir şekilde yayılmamış, karın iç viagra generic online zarına, karın dokularına, karın yıkantı suyuna, lenf dokularına yayılmamış ve özellikle
iyi huylu seröz ya da müsinöz tip tümörse, yalnızca kanserin çıktığı yumurtalığı alarak, sağlam yumurtalığı ve rahmi bırakarak organ koruyucu tedavi yapmak mümkün.”
Prof. Dr. Karateke, ameliyat ile rahmini kaybetmeyen ve tek yumurtalığa buy augmentin sahip olan kadının üreme yeteneğini devam ettirebileceğini ifade ediyor.
Yumurtalıkta, adına kanser denilmeyen ama kanser ile generic female viagra normal doku arasında geçiş özelliğine sahip “borderline över tümörleri”nin de olabildiğini, bu durumda da yine organ koruyucu tedavi yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Karateke “Her iki överde (yumurtalık) buy cialis pills borderline tümör olsa bile, yumurtalıkları ve rahmi almadan tümörü yok edebiliriz” diyor.

Rahim içi kanserleri
Rahim içi (endometrium) kanserlerinin genç kadınlarda pek görülmeyen bir kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karateke, bir noktaya dikkat çekiyor: “Polikistik över sendromu (yumurtlama olmaması) olan kadınlarda, 30’lu yaşlarda endometrium kanseri görülebilir. Çünkü uzun süre yalnızca östrojen etkisine maruz kalan rahim içi zarı, zaman içinde kanserleşebilir.”
“35 yaşlarında Buy Wellbutrin SR Online kısırlık ya da tüp bebek tedavisi görme aşamasındayken how to buy viagra without prescription doktorunuzun şüphelenip de aldığı bir biyopsi
sonucunda, endometrium kanseri gibi bir hastalıkla karşılaşabilirsiniz” generic buy cialis domain levitra buy online diyen Prof. Dr. Karateke, organ koruyucu tedaviyi gerçekleştirmek için aranan şartları şöyle ifade ediyor:
“Kanserin çok yüzeysel olduğu, hormon bağımlı bir kanser buy Without Prescription cheap online Ampicillin olduğu, tümörün rahim duvarına yayılmadığı görüntüleme yöntemleriyle tespit edilmelidir. Hastaya buy ampicillin cheap yüksek doz progestinler verilerek, hastalığın bu ilaca cevap verip vermediği araştırılır. Eğer cevap veriyorsa ve tümör gerilemişse, buyviagra histeroskopi (mercek sistemi) ile rahim içi değerlendirildikten cialis bestellen sonra, hasta kısa sürede gebe kalması için tüp bebek merkezine yönlendirilir. Çünkü kadının online buy Ampicillin spontan gebeliğini beklemek için uzun zamanımız buy merck propecia yoktur. Hastalığın nüksetme olasılığı vardır.”

Milliyet

By admin