KADIN OLMAK VE DEPRESYON

Depresyon tüm toplumlarda kadınlarda daha sık görülmektedir. Kadının; biyolojik yapısı, ruhsal özelliği, kişilik yapısı, sorunlarla başa çıkma yolu, toplumsal ve kültürel yolu ile cinsel kimlik rolü kadını depresyona daha yakın kılmaktadır.

Şikayeti olan kadınlar, sorunlarına buy cheap camagra href=”http://igot-rippedoff.com/images/”>buy cialis pharmacy çözüm Address bank Chase London Manhattan offshore bulmak için uzman birine başvurma low price levitra eğilimi içindedirler. Erkekler ise, yardım konusunda daha isteksiz olurlar ve genellikle alkole başvurarak sorunu çözme eğilimi yüksektir.

Yapılan Buy Erectile Dysfunction medications levitra cheap drugs viagera çalışmalar, kadında ebeveynlikle ilgili olayların ve ilişki sorunlarının ruhsal durum üzerindeki amoxicillin Kamagra jelly buy etkisinin, erkeklerden daha yüksek olarak göstermiştir.

HAMİLELİK VE DEPRESYON

Ebeveynliğin başlangıç dönemi buy amoxicillin Online Levitra buy olan hamilelik ve sonrasında ki annelik sorumluluğu viagra online price oldukça order cialis online uzun bir dönemdir. Hamilelik döneminde genel inanç, bu dönemin duygusal cheapest propecia açıdan son derece rahat bir dönem olduğudur. Fakat yaşanan brand viagra hormonal değişiklikler, sorumlulukların artması, bedensel değişimler bazı gebe kadınları olumsuz etkilemekte ve depresyona zemin hazırlamaktadır.

Depresyonun, genel olarak 25-44 yaş arasında artış oranı yüksektir. buy Tadalis SX clomid without a prescription Daha önce depresyon geçiren kadınların, hamilelik dönemi yaşarken tekrar depresyona girme oranı yüksektir.

Gebelikte, zaman zaman gebeliğin belirtileri ile depresyon belirtisi birbirine karışabilir. Gebelikte; uyku değişikliği, iştah değişikliği, kilo Cialis Buy nolvadex online Professional kaybı, yorgunluk, duygusallık gibi değişimlere sık rastlanır. Depresyonda da buna benzer belirtiler vardır. Bu sebeple, hamilelik döneminde depresyon tanısı koymak oldukça zordur. Genel olarak hamilelikte depresyon kadının gebelik haberini aldıktan sonraki 3 ay içinde çok daha sıklıkla görülür.Bu sebeple, ilgili kişinin çevresi tarafından bu dönemde iyi gözlemlenmesi gerekir.

Bu durumun depresyon olarak algılanabilmesi buy pfizer viagra online | buy cialis pills online | buy levitra vardenafil için cytotec asthma bu kişilerde duygudurum değişimlerine bakılır. Kadın, 15 gün ve üstü zamanda büyük bir karamsarlık içinde olur, isteksizdir, Buy Levaquin Online Pharmacy No Prescription Needed hayattan zevk almaz, suçluluk ve yetersizlik duygusu yaşar ve şiddetli sıkıntı hali içindedir. Kadında özellikle, Ampicillin cheap online flagyl buy cialis pills generic taşıdığı bebekle ilgili kaygılar oluşur.

Bunun yanısıra hamile kadınların, % 64’ünün vücudunun buy order levitra lasix farklı bölgelerinde, nedeni belirsiz homatik ağrılar görülür. Baş ağrısı, mide ağrısı Ampicillin cheap online ve karın ağrısı gibi ki bunlar gebelik depresyonu içinde sıkça görülür.

Gebelik döneminde, kadınların %40’ından fazlasında ölüm yani kendine zarar verme düşüncesi belirebiliyor. Bu kişiler, intihara eğilimlidir.

Bunun yanısıra; buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon amoxil drugs | cheap levitra online bebeği kaybetme düşüncesi, bebeğin sağlığı ile cheap buy cialis line diflucan ilgili kaygılar, daha Buy Amoxil Online önce mevcut düşüklerin tekrarlanması düşüncesi, ani ilişki problemleri, çiftin içinde bulunduğu where do you buy viagra sosyo-ekonomik durum, iş kaybı gibi endişeler depresyon döneminde kadını oldukça zorlar.

Hamilelik buy buy cheap cheap levitra levitra “>rimonabant döneminde, alkol ve sigara kullanımı, kadının depresyona girme ihtimalini artırır.

Genel buy where can i buy cialis phentermine cheap Without Cialis online Prescription online buy Ampicillin olarak bakıldığında; hamilelik depresyonuna, hamilelik sonrası depresyondan daha az rastlanır.

Hamilelik cialis online dönemindeki depresyon tedavisi, uzman bir psikiyatrist desteği ile kolaylıkla yapılmakta buy without prescription cheap Amoxil online buy cialis overseas href=”http://buylevaquincheap.com”>antibiotic levaquin viagra buy viagra online | cheapest Buy cheap Accutane Online place to buy cialis | buy cheap levitra ve kadının sağlıklı bir gebelik ve annelik dönemi buy cheap ampicillin buy Viagra online jelly”>Kamagra jelly cialis cheap geçirmesi sağlanabilmektedir. Bu konuda, uzman psikiyatrisin Viagra online yapacağı tespitle, hem ilaç hem de terapi ile tedavi yönetilebilir. Hamilelik döneminde kullanılan olan ilaçlar, gebe kadını zaman zaman endişelendirmektedir. Ancak bugün bu dönemde kullandığımız özel ilaçlar bulunmaktadır. Bunlar, hamilelik döneminde anne ve bebeğe tehlike yaratmaz ve gebe kadının ruhsal dünyasında ona rahatlık buying propecia sağlayarak mutlu bir hamilelik dönemi Brand Viagra geçirmesini sağlar.

Hamilelikte, depresyonun tedavisi yapılmaz ise gebenin amoxil amoxicillin online online yaşadığı sıkıntılar ile bebeğini kaybetme ihtimali artar. Bunun yanısıra kadının yaşadığı duygudurum değişimleri ile hem kendi iç dünyasında hem de aile yaşamında ciddi sıkıntılar oluşabilir.

Yazan: Dr. Dilara Karahan

Psikiyatri Uzmanı

(www.GebelikveAnnelik.com) amoxil online

By admin