Varikosel testislerdeki kanı boşaltan venlerin (toplardamar) genişleyip varisleşmesidir.Toplardamarların iç yüzeyinde kan dolaşımını düzenleyen kapakçıklar işlevlerini yitirmiştir ve kanı boşaltamamaktadır. Testisten çıkan toplar damarların aşırı ve anormal olarak genişlemiş olması, testiste lasix buy ısı etkisi ve beslenme bozukluğu sonucu sperm üreten hücreleri toksik bazı maddelerle karşı buy cialis phentermine karşıya bırakır. Bu durum maddeler testis içinde etki yarattığı Viagra online için buy ampicillin cheap sperm oluşumunu kötü levitra cheapdrugs com etkiler. Testislerin sonografik muayenesi ve damarsal araştırılması gerekir. Böyle bir durum cerrahi müdahale ile düzeltilir.Kısırlık (infertilite)

Puberte sonrası erkeklerin yaklaşık % 10-20 sinde görülür. Kısırlık (infertilite) şikayeti olan propecia buy erkeklerin ise yaklaşık %40 ında varikosel mevcuttur. Sekonder infertilite şikayeti olan low buy cheap camagra price levitra erkeklerde ( önceden en viagra online az bir çocuğu olan ancak şimdi kısırlık şikayeti çeken) ise bu oran % 80 lerin üzerine çıkmaktadır. Varikosel her iki testiste de görülebilir. Ancak anatomik komşulukları dolayısı ile sol testiste görülme oranı % 85, sağ testiste görülme oranı ise % 15 civarındadır. viagra generic online Bir taraftaki varikosel genellikle diğer testisi amoxil de etkilemektedir.

Varikosel çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Ancak bazen aşağıdaki belirtiler görülebilir:
Testislerde propecia ağrı
Testislerde buy cheap amoxicillin küçülme
Testislerde Ampicillin online dolgunluk hissi
İnfertilite (kısırlık)
Gözle görülebilen genişlemiş damarlar
Ele gelen genişlemiş damarlar

Varikoselin Buy Erectile Dysfunction medications neden buy cheap amoxicillin kısırlığa sebep olduğu konusunda henüz kesin bir bilgi yoktur. Ancak genişleyen damarların testislerde cheap buy online Ampicillin Without Prescription sebep olduğu ısı artışının sperm üretimini olumsuz etkilediği, genişleyen side effects of levaquin damarlarda biriken kanda anormal konsantrasyonlara ulaşan böbreküstü bezi ve renal ürünlerin sperm oluşumunu olumsuz etkilediği, yine bazı metabolik ürünlerin Buy Zithromax Online Pharmacy No Prescription Needed artması ve oksijenlenmenin azalmasının sperm üretimini olumsuz etkilediği gibi birtakım teoriler mevcuttur.

Bazen hastalar testislerinde gördükleri veya ayakta iken buy cialis pills ellerine gelen genişlemiş damarlar sebebi ile doktora gelirler. Doktor Amoxil buy cheap online without prescription buy viagra online next day delivery tarafından yapılacak buy phentermine elle muayene ile genellikle Brand Viagra buy buy cheap cheap levitra levitra tanı konur. Bazen ultrasonografi Provigil online No prescription / Doppler gerekebilir. Bütün varikoselli hastalara 4 günlük rimonabant cinsel perhizden sonra sperm tahlili (spermiogram) yapılıp sperm sayısı, buy cialis overseas hareketliliği ve şekilleri araştırılmalıdır. Hastaların yaklaşık %70 inde sperm yoğunluğu ve hareketliliği azalmış, şekilleri bozulmuştur. Bu hastalarda yüksek oranda kısırlık görülür.Kısırlık şikayeti olan varikoselli erkeklerde, çok yoğun ağrı şikayeti olanlarda ve testislerinden biri diğerine göre anlamlı cheap levitra generic küçülme göstermiş varikoselli erkeklerde cerrahi tedavi önerilir. Tedaviye geçmek için varikoselin mutlaka sperm değerlerini bozmuş olması gerekir. Yani spermi normal ise tedavi edilmeyebilir. Evli olmayan erkeklerde de varikosel bulunmuş ve buy cialis line sperminde bozulma başlamış ise tedavi yapılmalıdır. Eğer erkek adolesan çağda, yani henüz ergenliğe gelmemiş ise Viagra online ve sperm veremiyorsa bu durumda testiste buy pfizer viagra Buy Cialis Professional Online online | buy cialis pills online | buy levitra vardenafil küçülme buy cialis tablets olup levitra website olmadığına bakılır. O taraf testisi %10’dan fazla volüm kaybetmiş ise yine ameliyat endikasyonu vardır.

Testislerinde Cialis Professional ağrı olan ve muayene ile varikosel saptanan erkeklerde bu can you buy clomid over the counter ağrının cheap cytotec mutlaka varikoselden kaynaklanıyor olması gerekmez. Önce diğer nedenler araştırılmalı ve semptomatik tedavi yapılmalı, ondan sonra varikoselin tedavisine geçilmelidir.

VARİKOSELİN TEDAVİSİ AMELİYATTIR
Ameliyat sırasında mikroskop kullanılması önerilmektedir. Ameliyatı kasık bölgesinden yapılan küçük bir kesi ile gerçekleşir. Testisi drene eden venler bağlanır. Basit bir ameliyattır ve genellikle hastane de yatmayı gerektirmez. Varikosel ameliyatının başarı şansı değişiktir. Mikroskobik yapılan ameliyatların başarı şansı diğerlerine oranla çok daha yüksektir. Yaklaşık 30-60 dk. sürer. Bu sırada testisle ilgili diğer oluşumların zarar görmemesine özen gösterilmelidir. cheapest place to buy cialis Varikosel ameliyatı dikkatli yapılmaz ise hidrosel (testis çevresinde sıvı birikimi), atrofi gibi komplikasyonlar görülebilir. Ama buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon drugs | cheap levitra online son yıllarda, ameliyat tekniğinde elde edilen ilerlemeler sayesinde amoxil online bu komplikasyonlara hemen buy penicillin hemen hiç rastlanılmamaktadır. amoxicillin business banking uk buy Bunda cerrahın ampicillin buy deneyimi önemlidir. Ameliyat olacak kişilerin bunu iyi bilmesi ve ameliyatı yapacak doktordan da buy phentermine bu konuda bilgi alması Kamagra jelly gerekir. Ameliyattan Tadalis SX 3 ay sonra sperm üretiminde düzelme görülmeye başlar. Sperm tetkiki ameliyattan sonraki 3-6. ayda yapılmalıdır. Sperm üretimindeki düzelme ameliyat olan hastaların %50-80 cheap diflucan mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA;”>inde görülür. Gebelik üzerindeki etkisi de yüzde 20-69 civarında artmaktadır. Online buy cialis pills Levitra buy Cialis online Azoospermi olgularında da varikosel ameliyatı yapılması önerilirse de, başarısının daha düşük olacağı önceden belirtilmelidir.

Tüp cialis bestellen bebek uygulaması yapılacak erkeklerde de varikosel ameliyatı yapıldıktan sonra tüp bebeğe geçilmesi başarıyı artırabilir. Ameliyat edilen hastaların bir kısmında sperm değerleri biraz daha yükselerek mikroenjeksiyon (ICSI) yerine Buy lioresal online aşılama (IUI) uygulamasına geçilebilir, hatta doğal yolla gebe kalma şansı da elde edilebilir. Spontan gebelik sağlanamayan hastalarda sperm sayısı, motilite tadalafil jelly”>Kamagra jelly veya sperm morfolojisindeki iyileşme ile yardımcı üreme tekniklerinin başarısı artmaktadır.

By admin