Türkiye’de erken boşalma görülme sıklığını yüzde 20 olarak belirleyen Buy Amoxil Online Pharmacy No Prescription Needed araştırmaya where can buy Best bank business loans UK viagra buy online diflucan göre, sorun, ilerleyen yaş, kronik hastalık, düşük gelir-eğitim düzeyi, uzun birliktelik süresi, çocuk sayısı ve işsizlik ile doğru orantılı olarak artıyor. 

Türk Androloji Derneği (TAD) tarafından 2593 çift ile Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde gerçekleştirilen ve Türkiye ve Avrupa’da bu boyutta yapılmış ilk araştırma cialis buy cialis order online olan ‘Erken Boşalma proscar buy viagra pill | where can i buy cialis | buy levitra online Sıklığı’ araştırmasının sonuçları belli oldu.

Dört ay süresince incelenen gönüllü çiftler ile amoxicillin buy 17 ilde gerçekleştirilen buyviagra Kamagra jelly buy buy augmentin clomid and nolvadex araştırma sonuçlandı. Çalışmaya, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, Ankara, Kırıkkale, Viagra Soft Tabs Online href=”http://buylevaquincheap.com”>levaquin 500 Adana, Gaziantep, Antakya, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon illeri dahil oldu.

Araştırmaya Buy buy viagra online order | buy cialis tadalafil | buy levitra vardenafil Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription katılan çiftlerin yaş ortalaması kadınlarda 38, erkeklerde ise 41. Araştırmaya katılan çiftlerin buy cialis domain yüzde 25’i 10-20 yıllık evli, kadınların buy cialis fast shipping yüzde 55’i çalışmazken, Brand Viagra yüzde 38.5’i yüksek Buy vpxl online eğitim almış, yüzde 52’si ise lise veya ilkokul mezunu. Erkeklerin ise yüzde 44’ü kamu personeli veya esnaf, buy Ampicillin cheap cytotec buy Without Prescription online yüzde buy levitra cheap online 17’si işçi ve yüzde 14.5’i emekli. Erkeklerde öğrenim durumu, yüzde 36 yüksek öğrenim, yüzde 60 ise lise veya ilkokul mezunu olarak öne çıktı. 

KADINLAR brand viagra NE DÜŞÜNÜYOR?
Araştırmaya buying acomplia katılan erkeklerin tıbbi durumları buy cialis daily incelendiğinde, yüzde 13’ünün flagyl buy cialis online 32 buy yüksek tansiyon hastası, yüzde 7’sinin kalp ve damar rahatsızlıklarına sahip, yüzde 7’sinin ise şeker hastası olduğu belirtildi. Erkeklerin yüzde 47’si 3 ila 7 dakika arasında levitra cheap drugs boşaldığını bildirirken, Buy Generic Viagra yüzde 24’ü 2 dakika ve üzerinde, yüzde 22’si 7 dakika ve üzerinde, yüzde 11’i ise 1 dakika civarında boşaldığını belirtti. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 20’si boşalma süresini kısa buluyor, kadınların yüzde 9.5’i ise eşlerinin normal sürede boşaldığını düşünüyor.

HEKİME BAŞVURU ORANI DÜŞÜK
Erken boşalma şikâyeti olan erkeklerin yüzde 66’sı henüz doktora başvurmadığını belirtirken, yüzde 33’ü doktora ampicillin online başvurmayı levitra online price Ampicillin buy cheap düşündüğünü, yüzde 10’u ise başvurduğunu bildiriyor. 20-40 yaşları Tadalis SX arasında yüzde 14-15 seviyelerinde Ampicillin cheap online görülen erken boşalma vakaları 40-60 yaş aralığında yüzde 20-22’ye, 60 yaşından sonra ise yüzde 50-60 seviyelerine amoxicillin amoxil online buy çıkıyor.

SORUNUN BÖLGELERE DAĞILIMI
Erken Cialis for women boşalma yüzde 25 ile en çok Doğu Anadolu’da görülüyor. Online buy Viagra Bunu sırasıyla yüzde 24 ile Karadeniz ve yüzde 23 ile Ege bölgeleri izliyor. Marmara Bölgesi’nde yüzde 20 çıkan erken boşalma görülme sıklığı, İç Anadolu’da yüzde 18, Akdeniz’de yüzde 17 ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 10 görülüyor.

BİLİNÇLENDİRME KAMPANYALARINA İHTİYAÇ VAR
İstanbul best viagra online Üniversitesi İstanbul buy penicillin Tıp Fakültesi Androloji Bilim cheap levitra online Dalı ve Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı hekimlerinden, TAD Başkanı Prof. Dr. Önder Yaman ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı hekimlerinden, TAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Selahittin Çayan tarafından açıklanan ‘Erken cheap propecia Boşalma Sıklığı’ araştırmasına göre, en önemli neden; ekonomik durum ve yaşamsal zorluklar. Stres buy amoxil Cialis no prescription gibi değişkenler de tabloda etkili. Erken boşalma sıklığı ilerleyen cheap buy without prescription online Amoxil yaş, kronik hastalık varlığı, düşük gelir ve eğitim Viagra for sale düzeyi, uzun birliktelik süresi ve artan çocuk sayısı ve işsizlik online cheap ampicillin ile doğru orantılı artıyor.

Hekimler halkın hekime başvurduğunda bu sorundan how to buy viagra without prescription kolaylıkla kurtulabileceğini bilmediğini, ayrıca toplumsal olarak ‘utanma’ duygusu ile hekime gitmekten kaçınabildiklerini, bunların önüne geçebilmek Buy Cialis için generic female viagra buy amoxil bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Erken boşalma sorunu tedavi edilmediği takdirde iş ve sosyal yaşamda başarısızlık, Buy Levitra mutsuzluk, yetersizlik hissi, stres, baskı hissetme ve hatta aile yaşantısının bozulmasına kadar gidebilen problemlere yol açabiliyor.

By admin