Uykuları yetersiz olan çocukların okuma, yazma ve matematik problemleri çözme becerilerinin bozulduğunu ve sağlıklı uyuyanlara göre bu öğrencilerin amoxicillin amoxil daha düşük buy Ampicillin notlar aldığını açıkça gösteren araştırmalar bulunuyor.

“Uyku Kamagra Gold zaman kaybı değil beynin kusursuz çalışması için olmazsa olmaz fizyolojik bir süreçtir!”

Yetişkinler, birkaç gece kötü uyumanın günlük yaşamlarını nasıl olumsuz etkilediğini çok iyi bilir. Çocuklarda ise yetersiz süreli veya kalitesiz uykunun psikolojik durumlarını ve akademik başarılarını cheap levitra online ne kadar çok etkilediğinin çok farkında değilmişiz gibi… Özellikle anaokulu ve ilköğretim yaşındaki çocukların beyni henüz hızlı bir gelişim süreci içinde olduğundan yeterli uyku, Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription fiziksel ve bilişsel gelişme için buy Ampicillin online Without Prescription cheap olmazsa olmaz bir önem taşır. Çok karmaşık bir bilgisayara benzetilebilecek olan beyin, verileri işlemek, belleğe kaydetmek, bilgileri birbirleriyle ilintilendirmek, Zoloft Online sınıflandırmak, buy cialis gerektiğinde kolay ve doğru hatırlamak, doğru çıkarsama yapmak için gerekli işlemlerin çoğunu uyku sırasında gerçekleştirir. Bunu çocuğa anlatmanın bir yolu, kafasının içindeki mükemmel işlemcinin ve sonsuz video kütüphanesinin verimli işlemesi, zenginleşmesi ve kusursuz çalışması için her gece bu hassas bakımın mutlaka cheapest viagra Levitra”>Brand Levitra doğru olarak yapılması gerektiğidir.

“Beyin uyku sırasında dinlenmez! Aksine uyanık olduğu zamanki Buy cheap online Provigil kadar çok çalışır.”

Uyku, vücudumuzun değil, beynimizin “dinlenmesi” için şarttır. Aslında beyin uyku sırasında dinlenmez, dışarıdan değil, vücuttan ve kendi içinden kaynaklanan verileri işleyerek uyanıkken olduğu kadar çok çalışır, bünyenin en verimli şekilde iş görmesine hazırlar. Erişkinlerin tam dinlenebilmesi için gerekli olan uyku Buy cipro online süresi genetik cheap buy cheap amoxicillin generic amoxil Amoxil buy without prescription online farklılıklar ve alışkanlıklara bağlı farklılıklar viagra soft gösterebilirse de uzmanlar, ilkokul öncesi küçük buy penicillin çocukların 11–13 saat, buy cialis ilk ve orta öğrenimdeki çocukların 10–11 saat uyumaları gerektiğini saptamışlar.

Uyku levaquin 500 mg ile ilgili bilimsel araştırmalar:

Bilimsel araştırmalar, Viagra how to buy viagra without prescription online uyku süreleri 1 hafta süreyle bir saat bile azalan çocuklarda dikkat, konsantrasyon, öğrenme ve hafıza becerilerinde ölçülebilir buy levitra vardenafil belirgin azalmalar olduğunu saptamışlardır. Uykuları yetersiz olan çocukların okuma, yazma ve matematik problemleri çözme becerilerinin proscar where can buy viagra bozulduğunu ve sağlıklı uyuyanlara göre bu öğrencilerin daha düşük notlar aldığını açıkça gösteren araştırmalar bulunuyor.

Michigan Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Ronald Chervin ve meslektaşları da, uykuları horlama nedeniyle bozuk olan 866 çocukta yaptıkları araştırmada özellikle küçük ampicillin online çocuklarda, normal uyuyanlara oranla 3 kez daha sık davranış bozuklukları ve dikkat dağınıklığı, hiperaktivite gibi cheap propecia sorunlar rastlandığını saptamışlar. 2,5 ile viagra buy viagra online 6 yaş arası 1500 çocukta buy Viagra generic clomid online cheap yapılan bir başka geniş araştırma da, 10 saatten az uyuyan çocukların kelime haznelerinde ve bilişsel becerilerinde, 10 saatten çok uyuyanlara oranla çok belirgin azalma olduğu saptanmış.

Benzer araştırmalar, ergenlik yaşındaki gençlerde de uyku Buy Revia Online Pharmacy No Prescription Needed problemlerinin ve yetersiz buy ampicilin online uykunun sanıldığından çok daha yaygın olduğuna ve çok belirgin davranış sorunlarına, buy camagra Gold”>Kamagra Gold öğrenme problemlerine ve akademik performans lasix buy online düşmesine cytotec buy yol açtığına işaret etmekte. Bu yaş grubundaki gençler sıklıkla gece uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma, sabah dinlenmeden uyanma, gün içinde yorgunluk ve fiziksel olarak aktif olmadıklarında kolayca uykularının gelmesinden Brand Cialis şikayetçi oluyorlar. Bu şikayetlerle davranış bozuklukları, generic levitra buy Currency converter USD to UK pounds online devamsızlık, öğrenme güçlüğü ve akademik amoxil buy başarısızlık arasında bir ilişki Viagra Professional buyviagra bulunuyor.

Bu ilişkinin sebep-sonuç bağlantısı olup olmadığı, başka etkenlerin hem uyku hem were to buy viagra davranışsal soft tabs cialis sorunların kökeninde olup olmadığı henüz tam anlaşılamamakla flagyl buy beraber, anne-babaların çocuklarının uyku sağlığına özen göstermeleri gerektiği açık. Son çalışmalar, beynin gece özellikle problem çözme konusunda yoğun çalıştığına işaret etmektedir. Bu nedenle uykusu az veya bölük pörçük kişilerde problemlerle başa çıkmanın zorlaştığı, depresyon ve davranış bozuklukları gibi sorunların yoğunlaştığı düşünülmektedir.

Sağlıklı bir uyku için dikkat edilmesi gereken genel kurallar:

• Çocuğunuzu, order diflucan her sabah aynı saatte uyandırarak biyolojik saatini koşullandırın.

• Öğleden sonra, okul sonrası şekerleme yapmasını sağlayın ancak yarım saati aşmalarına engel olun.

• Yatakta kitap okumalarına, TV seyretmelerine, telefonla konuşmalarına ve yemek yemelerine izin vermeyin.

• Öğleden buy viagra pill sonraları sodalı içecekler kullanmalarını önleyin.

• Yatağa aç gitmelerine izin vermeyin ama akşam yemeklerini hafif yemelerine, çok su içmemelerine özen gösterin.

• Spor faaliyetlerini yatmadan en levitra cheaper az 5 saat önce buy cheap drugs yapmış olmalarına dikkat edin.

• Yatak odalarının buy cialis daily sessiz, karanlık, yaklaşık 23–24 ısıda derece olmasına özen gösterin.

• Yatmadan önce yoğun video oyunları, korku filmleri izlemelerini önleyin.

• Dertleri, sorunları, endişelerini levitra online price “>the diet pills konuşun ve sıkıntılarını yatağa taşımamalarına yardımcı olun.

• 20 dakikada uyuyamazlarsa başka bir odaya geçirin, uykusu gelince yatağına dönmesine yardımcı olun.

• Okul dışı aktiviteler çok zamanını alıyorsa azaltmayı düşünün, ders için gece geç saatlere kadar çalışmanın kalıcı yararı olmadığını unutmayın.

• Uyku sorunları bir iki haftayı geçemezse bunları gözlemleyin, not edin, doktorunuza veya bir uyku uzmanına danışın.

Ergenlik yaşındaki gençlerin çoğunun özel telefon konuşmalarının gecenin geç saatlerine kaydırdıklarına, saat 02-03’e online pharmacy kadar yoğun telefon trafiği yaşadıklarına sıklıkla rastlanıyor. Bu konuşmalar sadece uyku saatinden buy cialis fast shipping çalmamakta, içeriklerinin anlamı ve önemine bağlı olarak, uyuduktan sonra da uykunun kalitesini etkileyebilmektedir. Ebeveynlerin uyku saatleri konusunda tatlı-sert bir disiplin içinde olmaları, sınırları belirlemeleri ve ödünsüz uygulamaları gerekiyor. Ailedeki diğer erişkinlerin de bu konuda uyum içinde davranmaları şart. Unutmayın, küçük çocuklarınız sizin arkadaşlığınıza Buy Generic Online Viagra buy Viagra değil onlara güven amoxil buy ve huzur verici, dengeli bir disiplin uygulamanıza muhtaçlar.

Uyku Kliniği Uzmanı Dr. Sabri Derman
http://www.anneyiz.biz/haber/cocuklarda-uyku-sagligi_abs11940.html

By admin