TANIM: Çiftin, en az 12 ay boyunca düzenli olarak (haftada 2-3 kez) korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına karşın hiç gebelik oluşmaması durumuna buy cialis tablets infertilite denir. Dünya genelinde evli çiftlerin yaklaşık % 15-20 si istedikleri halde çocuk sahibi olamamaktadırlar. İnfertilite kadının mı sağlık sorunudur ?

Erkek veya kadının döl vermemesi haline, Buy Erectile Dysfunction medications href=”http://onlinecialischeap.com”>cialis soft tabs halk arasında kısırlık, tıpdilinde ise sterilite denir. Nedenlerini, erkek ve kadında ayrı camagra buy cheap ayrıincelemek gerekir.

Gelişmiş ülkelerde kısırlık yakınması olan evli çiftlerin % 20 sinde sorun hem erkek hemde kadın, % buy cialis we 40 ında kadın geri kalan % 40 ında ise erkek kaynaklıdır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranlar farklıdır. Çünkü bu ülkelerde özellikle belsoğukluğu (gonore) ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan genital yol enfeksiyonları olan, etkili tedavi görmeyen ya da hiç tedavi olamayan amoxil online ve sonrada kadınsa pelvik enfeksiyon buy cialis pills (rahim, tüpler ve yumurtalıklardaki iltihabi hastalık durumu), erkekse epididimit buy cheap flagyl viagra online Viagra Professional (tohum kanallarının iltihabı) gelişen kişilerin sayısı çok fazladır.

Çocuk sahibi olamayanlar buy generic viagra viagra | buy cialis domain | buy generic levitra online ne zaman hekime başvurulmalıdır ?

Evli çiftlerin bir yıl geçmeden çocuk sahibi olamadıkları için hekime başvurmamaları buy levitra cheap online önerilmektedir. Ancak 30 yaşın levitra buy cialis with no prescription cheapest price üzerinde olanlar, adet dönemleri ağrılı geçenler, düzensiz adetleri olanlar, cheap Ampicillin cheap online without prescription Amoxil buy online olağan dışı akıntıları buy online acomplia olanlar, daha önce geçirilmiş pelvik enfeksiyon hikayesi olanlar bu süreyi beklemeksizin hekime başvurmalıdırlar.

İnfertilite şikayeti buy clomid 50mg nedeniyle sadece kadın mı muayene olmalıdır ?

İnfertilite kadın, erkek ya da her ikisinin birden bir sağlık sorunundan kaynaklanabilir. Bu nedenle infertil çiftlerin her ikisi de hekim muayenesine gitmelidir.

İnfertilitenin tedavisi var mıdır Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription ?

İnfertilite evli çiftlerin geçici sorunu olabilir ve bu durum değişik hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu hastalıkların birçoğu Online amoxil buy buy cheap cheap levitra levitra cheap buy Viagra tedavi edilebilir. Tıp alanında her geçen buy vardenafil gün sağlanan ilerlemeler sorunun çözümüne katkıda bulunmaktadır.

Bir kadının gebe kalabileceği en uygun günler nelerdir buy diflucan ?

Adetin ilk günü birinci gün olarak sayıldığında, yumurtalıklardan Kamagra buy augmentin Gold yumurtanın salınması genelde 14 ncü güne denk gelmektedir. Ancak yumurta salınımı bazı kadınlarda biraz daha erken, bazılarında online ampicillin ise biraz daha sonra olabilir. Yumurta 24 saat, sperm ise 48 saat canlılığını devam ettirir. Bu nedenle, adetin ilk gününden itibaren 10-16 cı günler arasındaki ilişkilerde buying propecia gebe kalma şansı yüksektir.

İnfertilite nedenleri nelerdir ?

Erkekte cytotec asthma kısırlık; değişik enfeksiyonlar, hastalıklar ya da doğumsal şekil bozuklukları nedeniyle gelişebilir. Bu gibi durumlar, yeterli miktarda, hareket edebilme ve yumurtayı dölleme yeteneği olan sperm oluşmasını engelleyebilir. Tohum kananlarının kapalı olması spermlerin erkek cinsel organına kadar ulaşmasını engeler. Erkek infertilitesinde, erken çocukluk döneminde yumurtaların torbaya inmemiş olmasının rolü de vardır levitra drugs Buy low price levitra Cialis (inmemiş testis). Erkek infertilitesinde tüm araştırmalara rağmen % 50 oranında herhangi bir neden bulunamaz.

Kadında kısırlık; üreme organlarının bir kısmının cialis online enfeksiyon, doğumsal şekil bozuklukları ya da diğer bazı hastalıklar tadalafil nedeniyle uygun görev yapamaması nedeniyle Buy cheap online Provigil oluşur. İnfertil kadınların % 30′ unda yumurtanın yumurtalıktan rahime geçişini, buy viagra in san diego | buy cialis tadalafil at horizon drugs | cheap levitra online sağlayan tüplerde tıkanıklık vardır. Bir kısım kadında yumurtlama Online Pharmacy No Prescription Needed olmamaktadır. cheapest propecia Bir kısımda rahim döllenmiş Cialis Professional olan yumurtayı barındırma özelliklerini yitirmiştir. Kadın infertilitesinde tüm araştırmalar rağmen % 20’sinde herhangi bir neden bulunamaz.

Stres, aşırı kilo ya da dengesiz beslenme, alkol ve sigara alışkanlığı gerek erkek gerekse buy cialis line Professional”>Levitra Professional kadında kısırlık sorununu buy Without Prescription online cheap Ampicillin Best debt settlement company daha kötüleştirebilir.

İnfertilite tanı ve tedavisinde neler yapılabilir ?

Evli çiftin istemelerine order levitra rağmen çocuk sahibi olamamaları durumunda ilk adım, kısırlık buy amoxicillin no prescription nedeninin saptanmasıdır. “Kadın Hastalıkları ve Doğum ” ve “Bevliye” uzmanlarınca, bu durumdaki çiftlerin başlangıçta tıbbi hikayelerine başvurulur. Daha sonra muayeneleri ve gerekli olursa laboratuar testleri buy cheap viagra yapılır.

Enfeksiyonu ya da hormon eksikliği olan kişilere hekim tarafından reçete verilir. Bazı çiftlere ise döllenmenin oluşabileceği en uygun günler konusunda cinsel eğitim verilir.

Bunun buy Cialis Professional lasix yanında, yumurtlamanın sağlanması amacıyla ilaç tedavisi uygulanabilir.

Bugün levaquin mikro cerrahi Ampicillin online gibi yeni bazı tekniklerin uygulanması ile tüplerin tıkanıklığı sonucu oluşan kısırlık tamamen iyileştirilebilmektedir.

Anne adayının yumurtası ile kocanın spermini çeşitli yöntemlerle döllenmeye daha elverişli hale getirerek, gerektiğinde vücut dışında döllenmesini buy cheap amoxicillin sağlayıp, döllenmiş hücrenin anne adayının buy cialis overseas genital organlarına transferi ile tedavi Cialis buy cheap amoxicillin imkanı yaratan Buy levitra professional online daha yeni teknolojiler de bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleri Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmalarına izin edilen “Üremeye Yardımcı Female Viagra Online Tedavi Merkezleri” nde uygulanmaktadır.

By admin