Bebeğin doğumundan sonraki buy amoxil ilk hafta içinde teşhis edimek koşuluyla çeşitli maddelerin buy Buy Levitra Online viagra in san diego metabolizmadaki nadir fakat ciddi orandaki eksikliklerinin yeterli düzeyde tedavi edilebilmesi mümkündür. Bununla Buy buy ampicilin online Antibiotics medications beraber, eğer tedavi Online buy Viagra edilmeden bırakılırsa bu bozukluklar, zihinsel ağırlık, bodurluğa yol açan yavaş fiziksel gelişme ve katarakt gibi çeşitli harabiyet problemlerine neden olabilmektedir. Çoğu devetlerde yeni doğmuş bebeklerin bu noksanlıklara karşı uygun olan şekilde tedavi edilmesi ve normal bir yasam şansını yakalayabilmesi için çeşitli testlere tabi tutulması zorunlu hale getirilmiştir.

Bebeğinizin doktoru ya da hastanede bebeğinizi dünyaya getiren hemşireler sizin bebeğiniz için hangi bozukluklarda hangi testin uygulanması gerektiği konusunda metronidazole online sizi aydınlatacaktır. Aşağıda yeni doğmuş bebeğinizde buy merck Kamagra Tadacip propecia uygulanabilecek üç metabolik test hakkında açıklamalar verilmiştir.

Phenylketonuria viagra soft

Phenylketonuria cheap online Amoxil without prescription buy (PKU, ya da fenilketonuri), doğuştan gelen bir enzim eksikliğidir; normal metabolizmayı altüst eder ve beyinde harabiyete neden olur. Bu kalıtımsal eksikliğe beyaz ırktan olan bebeklerde nadir rastlanmakta, siyah ırktan olan bebeklerde ise çok daha az oranda rastlanmaktadır.

PKU ile doğan bebekler doğum esnasında normaldirler. Bu bebekler çoğunlukla kardeşlerinden Provigil pharmacy daha sarışındırlar ve açıkt renk bir cilt rengine ve mavi gözlere sahiptirler.

Teşhis edilmeyen ya da tedavi edilmeden gönderilen bebekler tipik, şekilde zihinsel bozulma geliştirirler. Genellikle PKU lu bir bebek doğum esnasında normal bir levitra cheaper zeka düzeyine sahipken, ilk yaş gününe eriştiğinde bu zeka oranı 50 IQ oranında eksilir. Bu çocuklarda zeka geriliği o kadar ciddidir Barclays bank Leicester Branch ki, bu tip çocukların bir kurumda bakılması çoğunlukla bir zorunluluk haline gelir.

Bugün birçok devlet bu tür bir sonuçla karşılaşmamak için levaquin side buy online acomplia cheap levitra online effects tendon tüm bebeklerin PKU testinden buy propecia geçirilmesini amoxicillin zorunlu kılmıştır. Test çok basittir ve bebeğin yalnızca viagra sale birkaç damla kanına gereksinim vardır. Her ne kadar PKU, bebek doğduktan 4 saat sonra gibi erken bir dönemde aranabilirse de, testin doğruluğu bebeğin bir şeyler yemiş ve yeterli miktarda protein almasına bağlı olduğundan, çoğunlukla doğumdan buy viagra cheap online üç gün sonra yapılır, özellikle anne sütüyle beslenen bebekler anne sütü gelene kadar, yani doğumdan üç ya da dört gün sonrasına kadar genellikle fazla protein alamazlar. Bu yüzden, eğer bebeğinizi anne sütüyle besliyorsanız, bebeği, hastaneden ayrıldıktan birkaç gün sonra kısa bir test için tekrar hastaneye götürmeniz gerekmektedir.

Bebeğinizde PKU enzimine rastlanması halinde size özel generic Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription buy augmentin online cialis bir diyet tavsiye edilecektir. Eğer normal olmayan bu durum zamanında tespit edilmiş ve düzeltilmiş ise, bebeğiniz normal olacaktır.

Galactosemia (Galaktosemi) levitra on line

buy amoxicillin no prescription x-small;”>Bu da, galaktozun glikoza sildenafil citrate | buy cialis daily | buy buy cheap cheap levitra levitra çevrilememesi dolayısıyla buy buy cialis augmentin ortaya çıkan bir metobalizma bozukluğudur. Her 40.000 real viagra online ya da 50.000 çocuktan birinde meydana gelen Brand Cialis href=”http://buyLasixcheap.com”>lasix generic kalıtımsal bir bozukluktur. Çok ciddi bir hastalıktır ve tedavi edilmediği takdirde, normal doğmuş diğer bebeklerde rastlanmayan beyin hasarları ve where cytotec generic can i buy clomid without a prescription katarakt oluşturabilir, karaciğer problemlerine neden olabilir.

Düzenli gelişme göstermeyen ya buy ampicilin online da spazm, uyuşukluk, sürekli sarılık, beslenme amoxil online güçlükleri gibi bulgular veya kanında şeker azlığı kaydedilen yeni doğmuş bebekler, galaktosemi mevcut Brand Levitra olup olmadığını belirlemek için kan yada üre testine tabi amoxicillin tutulmalıdırlar.

levitra vardenafil style=”font-size: x-small;”>Tedavi, galaktoz içermeyen bir diyetten ibarettir. Teşhis erken yapıldığı sürece bebeğin normal bir yaşama ulaşabilme şansı yüksektir.

online ampicillin x-small;”>Hipotirodizm

buy online Without Prescription Ampicillin cheap style=”font-size: x-small;”>Bu hastalık, tiroiö hormonu salgısının eksikliği dolayısıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

buy levitra drugs style=”font-size: Buy Bactrim Online Pharmacy No Prescription Needed x-small;”>Hipotirodizm kızlarda erkek çocuklara nazaran iki misli daha fazla rastlanmaktadır. 50 milyon bebeğin neonatal (doğum sonrası ilk 30 günlük) dönemlerini kapsayan ve tüm dünya çapında yapılan testler neticesinde, bu hastalığın her 4.000 çocuktan birinde meydana geldiği ortaya çıkarılmıştır. Bu denli yakın gözlemler yapılmadan önce bu hastalık çok az başlangıç belirtisine rastlandığı Buy levitra online viagra for women online için çoğunlukla tanımlanamıyordu. Buy Cialis

buy cialis generic online x-small;”>Hastalığın generic levitra online belirtileri, yaklaşık, kabız ve yavaş fiziksel gelişme şeklinde ortaya çıkar. Hastalıklı bebekler normal bebeklere nazaran buy online diflucan daha çok uyurlar ve çok az ağlarlar. Belirtiler ilk birkaç aydan sonra daha belirgin hal almaya başlar.

Belirtilerin levitra online buy real viagra without prescription | buy cialis fast shipping | low price levitra başlangıçta yok zannedilebilmesi ya da az olması, daha sonra da yavaş bir şekilde seyretmesi nedeniyle, doğuştan cheap acomplia gelen hipertiroidizmi bertaraf edebilmek için tüm bebekler dikkatle gözlemlenmelidir.

Eğer tedavi edilmeden bırakılırsa, bu hastalığa sahip olan çocuklar genellikle zihinsel gerilik gösterirler ve kısa boylu olurlar. Tiroid hormonu ile tedavi, büyüme problemlerini ortadan kaldırmak için yeterlidir.

Uzmanlar, doğum esnasında yoğun buy cialis internet bir gözlemin bu çocukların normal yaşam şansını yakalayabilmesi için çok önemli olduğu konusunda hemfikirdirler. Çalışmalar, yaşamlarının beşinci ayına kadar tedavi edilmeye başlanan çocukların IQ düzeylerinin ilk aşamada normal geliştiğini göstermektedir. Brand Levitra Viagra pharmacy Daha sonraki okul performansını belirlemek için başka incelemeler gerekmektedir.

By admin