Özellikle çocuklarda çok sık görülen hastalıklardan biri bademciklerin şişmesidir.  Boğaz ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, halsizlik, ağızda kötü koku, boyun bezelerinde how to buy viagra without prescription | buy cialis line | generic levitra online şişme gibi şikayetlerle kendisini gösteren hastalığın Cialis Jelly nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili Kulak Burun Boğaz Uzmanı buyviagra | buy cialis overseas | buy levitra levitra buying can you buy viagra in stores | buy cialis brand | levitra drugs drugs Op. Dr. Engin Aktaş merak edilen soruları sizin için yanıtladı.

1 – Bademcik vücutta ne işe yarar? Geniz etinin bademcikten farkı nedir?

Bademcikler (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) vücudun bağışıklık sisteminde rol alan, lenfosit üretmekle görevli lenfoid dokulardır. Bademcikler boğaz girişinde dil kökünün iki yanında, geniz cheap flagyl eti ise nasofarenks denilen burun arkasındaki buy cheap camagra geniz bölgesinde yer alır. Bademcik ve geniz eti tarafından amoxil cheap üretilen lenfositler ve antikorlar lokal bağışıklık sisteminde sadece yardımcı bir role sahiptirler, ana rolde ise mukozal immünglobülinler ve sistemik purchase levitra online üretilen lenfositler rol oynar. Bademcikler bir kapsülle sarılıdır ve yutak kaslarına bu kapsülle bağlanırlar, geniz etinin ise bir kapsülü yoktur ve geniz bölgesinde dokuların üzerinde yer alır.

2 – Vücudun bademciğe ihtiyacı var mıdır?

Vücudumuzdaki her organ gibi bademciklerinde bazı görevleri vardı ancak söylediğim gibi buy generic levitra bu olmazsa olmaz bir  Silagra fonksiyon değildir. O yüzden halen dünya üzerinde özellikle çocuk yaşlarda uygulanan cerrahi müdahalelerin büyük bir kısmını Ampicillin cheap online bademcik ve geniz eti operasyonları oluşturur. Burada esas mesele o hasta için bademcikler veya geniz eti alınmasının sağlam, kanıta dayalı tıbbi nedenlere göre karar verilmesi zorunluluğudur.

3 – Bademcikler neden şişer?

Bademciklerin virüs veya bakterilerle enfekte olması sonucu boyutunun artması bademcik şişmesi Buy VPXL Online Pharmacy No Prescription Needed buy online cheap Ampicillin Without Prescription olarak hissedilir. Boğaz ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, halsizlik, ağızda kötü koku, boyun bezelerinde şişme, gibi şikayetlerde eklenebilir.

4 – Bademcik alınmalı mıdır? Bademcik hep geniz eti ile birlikte mi alınır?

Bademcik operasyonları gerekli durumlarda uygulanmalıdır. Bademciklerle geniz eti benzer lenfoid dokular olduğu Buy Cialis için özellikle çocuk hastalarda çoğu zaman bademcik problemleri geniz eti problemleri ile birlikte olur ve operasyon gerektiğinde cialis online generic genellikle birlikte alınmaları gerekir. Bu lenfoid dokuların ameliyatla alınması genellikle iki nedenle gerekebilir. İlki bademcik buy cialis tadalafil at horizon drugs ve geniz etinin levaquin abdominal pain boyutlarının artarak havayolunu tıkamaları, ikincisi ise sık iltihaplanmalarıdır. Bademciklerin büyük olması; yutma, Levitra amoxicillin 424 buy viagra buy beslenme ve konuşma problemleri yaratabilir. Bademcik üzerinde biriken yiyecekler de ağız online amoxil kokusu yaratabilir. Adenoid dokusunun büyük olması her şeyden önce burun tıkanıklığına yol açar. Bu hastalarda ağzı açık uyuma ve horlamaya neden olur. Ayrıca geniz etinin büyük ve tıkayıcı olması yüz ve çene kemiklerinde gelişim bozukluğu yaratarak ‘adenoid face’ denilen görünüme, orta kulakta sıvı birikimi ve işitme kaybına, sinüzit, geniz akıntısına neden olarak farenjit ve öksürüğe neden olabilir. Ayrıca sık tekrarlayan bademcik infeksiyonu kalpte, eklemlerde ve böbreklerde problem yaratabilir. Bu tip durumlarda bademcik ve geniz eti operasyonlarını planlamak gerekir.

5 buy cheap viagra – Bademcikler ne zaman alınmalıdır?

Bademcikler gerekli olduğu durumlarda her yaşta buy generic cytotec buy real viagra without prescription alınabilir. Genellikle gece uykuda solunum durma atakları (apne) oluşması dışında bademcik operasyonları için 2,5 yaş sonrası beklenmelidir. Geniz eti operasyonları levitra cheapest price ise viagra online tesco credit online sale daha ufak yaşlarda güvenle uygulanabilir. Bademcik operasyonlarında üst yaş Viagra Jelly limiti yoktur buy vardenafil propecia online fakat erişkin hastalarda operasyon sonrası kanama, ağrı gibi komplikasyonlar daha sık görülür.

6 Online Viagra Shops – Yaşa bağlı olarak bademcikler daha çok mu sorun yaratır?

Bademcik sorunları çocukluk çağından sonra genellikle azalır. Yaşla birlikte havayolu çapı artarak tıkayıcı durumlar daha Online buy Viagra az görülür, yaşla birlikte genel bağışıklık where can buy viagra | buy cialis pills | levitra online sisteminde de gelişmeler olduğundan bademcik enfeksiyonları yaşla birlikte azalabilir. Ancak erişkin bademcik enfeksiyonları çok daha ağır geçer, uzun iyileşme süresi iş kayıpları ve daha uzun sağlık sorunlarına neden olur.

7 – Kaç yaşına kadar bademcik alınmalıdır?

Bademcik operasyonları her yaşta uygulanabilir, genellikle 3 – 5 yaş grubunda daha sık uygulanmaktadır ancak bademcik operasyonları için gerekli şartlar ve zorunluluklar oluştuğunda, where can i buy clomid cialis online online çocuk daha da büyüsün diye  beklemek çoğu zaman faydadan çok zarar getirecektir.

8 – Bademcik ve geniz eti ameliyatı kararı nasıl alınır?

Bademcik ve geniz buy amoxicillin buy viagra eti operasyonu için endikasyonlar (gereklilikler) Silagra where do you buy viagra | buy cialis phentermine | cheap levitra online şunlardır:

– Sık enfeksiyon geçirilmesi: Birbirini takip eden yıllarda, senede 3 veya daha enfeksiyon buy proscar geçirilmesi.

– Bademciklerin yutmayı ve solunumu zorlaştıracak kadar büyümesi

– Bademciklerin tek taraflı büyümesi (Kötü huylu hastalıkların belirtisi olabilir)

– Bademcik buy cialis tablets üzerinde yiyecek birikerek kötü ağız kokusuna Kamagra Soft neden olması.

– Geniz etinin solunumu bozacak kadar büyümesi

– Geniz eti ve bademciklerin kulakta sıvı birikimine neden olarak işitme kaybı yaratması

– Sık sinüzit atakları ve kronik öksürüğe neden olacak kronik geniz eti iltihapları

9 – Bademcik ameliyatlarının mevsimi var mıdır?

Bademcik Brand Levitra Online operasyonları her mevsim yapılabilir ancak  yaz aylarının çok sıcak günleri uygun değildir. Operasyon sonrası ağrı nedeniyle ufak çocukların sıvı alımı kısıtlanabilir ve komplikasyon oranı artabilir. Genellikle kış ve ilkbahar daha uygun aylardır.

10 – Bademcik ameliyatı riskli midir? Bademcik cheap Amoxil without prescription Cheap Levitra buy online ameliyatlarında anestezi kullanımı hakkında bilgi verir misiniz?

Bademcik buy diflucan ve geniz eti operasyonları nispeten riski az müdahalelerdir fakat her cerrahi müdahalenin belli riskleri vardır. Özellikle çocuk yaş grubunda bu operasyonlar buy vardenafil daha sık uygulandığı amoxicillin amoxil için hem cerrahi, hem anestezi oldukça sildenafil citrate titiz yapılmalıdır. Ameliyat sahası aynı zamanda havayolu sahası olduğu için anestezi için bu konuda tecrübeli ve buy ampicillin online özel ekipmanları olan Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without online ampicillin Prescription birimler seçilmelidir. Anestezi biliminde son yıllarda gelişen yeni teknikler ve ilaçlar anestezi komplikasyonlarını Buy femara online oldukça azaltmıştır. Operasyon sonrası ağrı özellikle erişkin hastalar için problem yaratabilir fakat çocuk hastalarda ağrı çoğu zaman basit ağrı kesicilerle ortadan kalkar. Operasyon sonrası gelişen kanamalarda önem arz eder. İlk gün buying acomplia genellikle fazla olmamak koşuluyla ağızdan kan gelmesi normaldir, fakat ilerleyen günlerde kanama devam eder veya şiddetlenirse vakit kaybetmeden operasyonu yapan hekimle temasa geçmek gerekir, çok nadiren kanama kontrolü için yeni bir operasyon gerekir. Operasyon sonrası beslenme tarzı komplikasyonları azaltmada oldukça önemlidir. Kesici ve sert besinler asla alınmamalıdır, lasix cheap genellikle sıvı ve yarı sıvı ağırlıklı beslenmek gerekir. Sonuç olarak bademcik ve geniz eti operasyonları sık uygulanan, tecrübeli ekiplerle oldukça sorunsuz ve yüz güldürücü sonuçları olan operasyonlardır.

By admin