Herhangi bir viagra sale kuvvet zoru ile kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Açık kırık ve kapalı real buy viagra in san diego viagra online kırık olarak iki çeşidi vardır.

Kırıklarda genel duygu ve bulgular

Kırık yerinde ve yakınında ağrı
Dokunmaya karşı hassasiyet
Şekil bozukluğu
Şişlik, morluk
Hareketsizlik ve kuvvetsizlik
Kırık kemiklerin Cialis Jelly birbirine sürtünme sesi
Kırıklarda genel tedavi kuralları levaquin Flagyl ER Online Buy levitra vardenafil Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription anxiety

Eğer deride yara varsa üzerine steril bir pansuman ya da mendil koyup sarılır
Kırık içinde görülen kemik parçaları çıkarılmaya buy cialis pill çalışılmamalıdır. Damar ve super cialis sinirleri yaralayarak kanamaya neden olabilirsiniz. buy cialis professional buy ampicillin cheap
Kırık kısmın üzerine steril pansuman konulmalıdır. Ardından temiz bir amoxicillin bez simit şeklinde katlanarak, delik kısmı ortaya gelecek şekilde kırık kısma yerleştirilir. En üst kısmına kalın pamuk ya da sünger tabakası konularak sarılır.
Kırık olup olmadığı Viagra for sale önce yaralının elbisesinin Buy Antibiotics medications sildenafil citrate | buy cialis daily | buy buy cheap cheap levitra levitra üzerinden hafifçe elle muayene edilerek saptamaya çalışılır
Önce sağlam tarafın elbise kolu çıkarılır, gerekirse elbise dikiş yerinden sökülür ya da kesilir.
Kırık bölge, elle sertçe muayene edilmemelidir. Kırık yeri oynatılmamalıdır. Ağrı şoka yol açabilir.
Kırık uçlarını hareketsiz hale getirmek için kırık yeri tespit edilmelidir. Kol ya da bacağın her iki yanına kalın karton ya da tahta konularak sargı bezi, eşarp, kıravat ya da kumaş parçaları ile sarılır
Tespit için buying propecia kullanılan karton, tahta gibi gereçler, kırık yerini bir üst bir de alt tarafındaki eklemlerin ilerisine gelecek kadar uzunlukta olmalıdırlar. Bu araçlara atel adı verilir. Atellerin deriye gelen kısımları pamuk ve bezlerle beslenmelidir.
Şok durumuna göre önlem alınmalıdır levitra online
Kanama varsa bilinen önlemlerle kanama durdurulmalıdır
Kırık yerin amoxil Banco internacional de costa rica Florida online üzerine havluya sarılı buz torbası konulur
Yaralıyı battaniye ile örtülür. Dinlendirilir cheap flagyl
Yaralı buy levitra drugs kısım kalp seviyesinin yukarısına kaldırılır
Kırılan organ hangi durumda bulunduysa o durumda tespit edilir. Kırık yerine amoxicillin Buy catapres online koyulmaya çalışılmamalıdır, gereksiz dokunmalardan kaçınmak gerekir.
Yaralı ambulansla ortopedi ve travmatoloji kliniğine götürülür
Omurga kırıklarında ilkyardım

Çoğu kez yüksek bir yerden düşme ya da trafik kazaları Kamagra jelly sonucu omurgada kırık ve bazen içinden geçen omurilikte değişik derecelerde yaralanmalar olabilir.

Yaralı muayene edilmeden, belinde ya cheap levitra online da boynunda ağrı ve başka bir şikayeti olup olmadığı sorulmadan döndürülmemeli, ayağa kaldırılmaya çalışılmamalıdır

Kesin tanı bilinmedikçe belinde ağrısı olan böyle bir yaralıda kırığın da olabileceği unutulmamalıdır. Kırık olmadığı kesin olarak belirleninceye kadar where can you buy clomid kırık var gibi hareket edilmelidir

Eğer omurgada bir kırıktan şüpheleniliyorsa, yaralı yerinden kaldırılmadan altına genişçe bir tahta ya da kapı yerleştirilir

Baş ve boynun her iki yanına ayakkabılarını ve katlayarak elbiselerini koyarak boynun oynaması engellenir. Eğer kum torbası var sa o da kullanılabilir. Naylon torba içine kum ve toprak doldurularak da bir kum torbası yapılabilir

Yaralı omuzlar, havsala, uyluk, diz altı ve ayak bileğinin üzerinden geçecek şekilde geniş bezlerle tahtaya bağlanır. Böyle taşınır. Rçntgen çekilip kesinlikle kırık buy without prescription cheapest propecia Amoxil online viagra for women ampicillin online online cheap olmadığı saptanmadıkça ayağa kaldırılmamalıdır

Aksi durumda kendiliğinden iyi olabilecek Viagra online bir omurga kırığı, yaralı kişinin kaba buy generic amoxil amoxil online muayenesi, ayağa kaldırılması ya da uygun olmayan taşıma koşulları nedeniyle omurilik zedelenmesine neden olabilir. Bunun sonucu bacaklarda felç, halsizlik, idrarı ve büyük abdestini tutamama gibi Ampicillin buy cheap Without Provigil pharmacy Prescription online çok önemli sonuçlar doğurabilir.

Yara varsa steril pansuman konulur
Şok durumuna göre önlem alınır
Ağrı dindirilir
Parmak kırıklarında ilkyardım

Kırık olan parmak altına, parmak genişliğinde bir tahta ya da hazır dar bir alüminyum şerit (atel) konularak cytotec buy real viagra without prescription | buy cialis fast shipping | low price levitra asthma sarılır. Gerekirse kırık parmak; yandaki sağlam parmağa flasterle ya da sargı bezi ile sarılarak buy online acomplia tespit edilir.

Kırık bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur
Kırık yer üzerine buz konulur
Parmaktaki amoxil buy yüzük kesilerek çıkarılmalıdır
Yaralı hastaneye gönderilir
Ön kol kırıklarında ilkyardım

Kazanın olduğu yerde yaralının ceketi çıkarılmadan, kırık olan tarafın eli karşı omuza gelecek şekilde kol göğüs üzerine konularak göğse sarılır

Ön kol da üçgen sargı bezi ya da tülbent ile boyuna asılır

Eğer tespit için hazır gereçler (atel) ya da tahta, Buy Bactrim Online Pharmacy No Prescription Needed kalın karton Online Viagra buy varsa kol ya da ön kolun her iki yüzüne bunlar uygulanır. Hazırlanan bezlerle kırık yer, yukarıdan ve aşağıdan bağlanır

Kol göğüs üzerine koyularak başka bir eşarp ya da üçgen sargı ile sarılır

Ön kol da üçgen sargı, tülbent ya da eşarp ile boyuna asılır

Kırık yer üzerine buz koyulur, bilezik varsa çıkarılır

Kürek ve köprücük kemiği kırıklarında ilkyardım

Kırık tarafın koltuk altına ufak bir pamuk topağı ya da katı bir bez konulup, kol eşarp ya da tülbent ile boyuna asılır

Kırık yer üzerine buz koyulur

Yaralı oturur durumda ve ambulansla hastaneye gönderilir

Eğer üçgen sargı ya da eşarp yoksa yaralı el ceketin iki düğmesi arasından cheap amoxil içeri sokularak aynı taraf ceket eteği yukarı kaldırılıp iğnelenebilir

Bir omuz üzerinden gelen sargı (katlanmış bir tülbent) karşı taraf koltuk altından geçirilip arkada bağlanır. Diğer sargı ile aynı işlem karşı tarafa yapılıp arkadan birbiri ile ve ilk sargının uçları online ampicillin ile düğüm edilir. Bunlar yapılırken omuzlar arkaya doğru çekilir

Bacak kırıklarında ilkyardım

Bacakta kırık varsa kaza yerinde yaralının pantolonu çıkarmaya çalışılmamalıdır

Eğer yara varsa pantolon dikiş yerinden sökülür ya da kesilir. Yara üzerine temiz mendil ya da pansuman koyularak, üzerinden sarılır. Böylece açık bir kırıkta yaradan mikropların girmesi önlenmiş ve kanamanın durması sağlanmış olunur

Eğer uzun tahta ya da kalın karton varsa uzun olan dışta ayak bileğinden bele kadar, kısa olan da iç tarafta ayak bileğinden kasığa gelecek şekilde bacağın her iki yanına yerleştirilir

Ayak bileği üzerinden diz altından generic lasix ve üstünden gömlek parçası, eşarp, kravat levitra cheap canada ya da sargı bezi ile bağlanır

Eğer tespit için araç-gereç varsa içine katlanmış bez ya da pamuk konularak bacak yavaşça yerleştirilir, order acomplia sonra üzerinden sarılır

Eğer tespit için Kamagra Soft herhangi bir araç-gereç yoksa kırık olan bacak sağlam bacağa sarılarak tespit Viagra effects dosage edilir

Kırık yara üzerine havluya sarılı buz konulur

Yaralı sırt üstü yatar durumda ve sedye ile hastaneye gönderilir

Ayak ve ayak bileği kırıklarında ilkyardım

Kişinin ayağındaki yaraların üzerine temiz bir mendil ya da pansuman koyularak sarılır

Yaralının ayağı, yumuşak kare şeklindeki order diflucan bir yastığın ortasına yerleştirilir

Yastığın kenarları önde birbirine yaklaştırılır, buy cialis overnight shipping çengelli iğne ile tutturulur. Gerekiyorsa üzerinden sargı bezi ile sarılır viagra prices order levitra

Yastık içine buy cialis generic online generic levitra online Jelly”>Cialis Jelly konulmadan önce havluya sarılı buz uygulanmalıdır

Kırık bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur

Not: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün sitesinden faydalanılmıştır.

By admin