Kanın çeşitli nedenlerle online ampicillin damar dışına çıkmasına online ampicillin kanama cheap propecia adı verilir. Kamagra jelly Yetişkin bir kimsede 5-6 kilogram kan vardır. 1-1,5 kilogram kan kaybeden bir insanın hayatı tehlikeye girer. Bundan dolayı online lasix kanamaların buy amoxil online acil olarak durdurulması son derece önemlidir.

Kanın damardan vücut where do you buy viagra | buy cialis phentermine | cheap levitra online dışına çıkmasına dış kanama denir. Dış kanama genellikle yaralanmalar sonucu Buy cheap Female Viagra Online olur ve atardamar, toplardamar, kılcal damar kanamaları şeklinde görülür.

Dış Kanamaları durdurucu yöntemler

1. Parmakla basınç uygulama: Yara ufak ve kanama az ise, yara üzerine temiz bir bez ya da pansumanla bastırılır.
2. Basınçlı pansuman (Tampon): Yara içindeki yabancı cisimler çıkarılmadan, yara amoxicillin Buy Viagra online amoxil üzerine temiz bir pansuman koyduktan sonra sargı bezi veya uygun bir bez ile sıkıca sarılır.
3. Kanayan yerin yüksekte tutulması: Kanayan kısmın, kalp seviyesi üzerine yükseltilmesi ile kanama büyük oranda azalır, hatta levaquin antibiotics durabilir.
4. Damar üzerine basınç yapılacak tazyik noktaları
Şakak bölgesi: Kulak önüne parmakla buy amoxil online bastırılır
Yüz bölgesi: Yüzün, kanamanın olduğu how to buy levitra buying viagra without prescription | buy cialis line | generic levitra online Cialis buyviagra | buy cialis overseas | buy levitra drugs cheap amoxil online Viagra”>Brand Viagra tarafının, alt çene kemiğinin orta kısmına sildenafil can you buy viagra in stores | buy cialis brand | levitra drugs citrate parmakla bastırılır.

Baş ve yüzün bir bölgesinde
Önce yaralının arkasına buy cialis jelly geçilir
Hastanın başı kanayan yana doğru eğilir
Dört parmakla alt çene köşesinin hemen altına (yüzün kanayan bölümünde) camagra online aralıksız bastırılır.
Kol proscar Buy Topamax Online Pharmacy No Prescription Needed bölgesinde (omuz ve üst kol)
Yaralının önünde durulur
Yaralının başı kanayan tarafa doğru eğilir
Baş parmakla kanayan taraftaki köprücük kemiğinin üçte bir levitra online price where can buy viagra | buy cialis pills | levitra onlineKamagra Soft cytotec buy kısmının arka ve alt tarafına bastırılır.
Bacak bölgesinde
Yaralı sırt üstü ve düz yatırılır
Kanayan tarafa geçilir
Yaralının kasık kıvrımının üçte bir kısmından geçen atardamarı sıkıştıracak bir kuvvetle bastırılır
Yaralı bölge kalp seviyesinin yukarısına kaldırılır.

5. Boğucu sargılama (Turnike): Boğucu sargılama, kol ve bacaklardaki buy generic cialis generic cialis büyük kanamalarda, atardamarı deri ile kemik arasına sıkıştırarak viagra online sale purchase levitra online kanamayı durdurma yöntemidir. Kolda pazı kemiği, bacakta uyluk kemiğine uygulanır. Uygulamada dar sargı, buy real viagra without prescription kravat, kemer, eşarp, mendil, ince lastik gibi malzemeler kullanılabilir. Kesinlikle buy Viagra online prescription viagra tel, buy cialis online kablo, zincir gibi malzemeler kullanılmamalıdır. Turnike uygulaması sonucu meydana gelen doku harabiyeti ve bunun Online Viagra Shops ortaya çıkardığı istenmeyen etkiler nedeniyle günümüzde turnike uygulanmamaktadır.
Ancak bazı özel durumlarda, başka bir şey yapılamıyorsa, turnike buy buy cialis tablets cheap viagra yapılabilir. Bunlar:
Çok sayıda ciddi yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı cheap flagyl varsa, kanamayı durdurmak ve daha sonra Buy elocon online diğer yaralılarla ilgilenmek gerekiyorsa,
Yaralının Viagra online güç koşullarda bir yere taşınması buy cialis tadalafil at horizon drugs gerekiyorsa, taşıma sırasında kanamayı Buy Viagra, Buy Cialis, Buy Levitra Without Prescription Soft”>Kamagra Soft durdurmak amacıyla,
Uzuv kopması varsa ve kanama yerine en yakın atardamara baskı uygulaması yetersiz kalmışsa buy ampicillin online yaralıya turnike uygulanabilir.

6. Boğucu sargılama uygulaması:
Boğucu sargılama uygulanacak buy Amoxil without prescription cheap online yer tespit edilir
Boğucu sargılama malzemesi sıkıca 2-3 kez sarılır ve bağlanır
Sıkıştırma çubuğu yerleştirilir ve tekrar bağlanır
Kan duruncaya kadar sıkıştırma çubuğu döndürülür, kan durunca çubuk sabitleştirilir
Boğucu Buy Topamax Online sargı bağlandıktan sonra uygulama zamanı bir kağıda kaydedilir order acomplia ve price diflucan görülecek şekilde vücuda online amoxil asılır
Her 20 cheap online Ampicillin buy Without Prescription dakikada bir 5-10saniye boğucu sargı gevşetilir
Turnike bir saatten fazla levitra cheapest price uygulanmamalı şayet uzun kalacaksa generic amoxil gevşetme aralıkları sıklaştırılmalıdır.
Kol Buy cheap clomid buy penicillin online ve bacak kopmaları varsa, temiz bir poşet içine banco azteca konulan uzuv buz ve su bulunan ikinci bir poşetin içine konuşarak yaralı ile birlikte tem teşekküllü bir hastaneye götürülmelidir.

Not: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün sitesinden faydalanılmıştır.

By admin