Dalma ile ilgili iki ciddi problem: 1- Barotravma Levitra (orta kulak ve akciğer barotravmaları) ve 2- Dekompresyon buy phentermine hastalığıdır.

buy ampicillin cheap 1- AKCİĞER BAROTRAVMASI (=HAVA buy cialis fast shipping EMBOLİSİ) cheapest propecia :

İniş cheapest viagra sırasında akciğerler basınç nedeniyle büzüşür (rezidüel hacme kadar). Akciğerlerin daha fazla sıkışması barotravmaya neden olur. Tüple dalan kişi derinde soluduğu havayı (örnek: dalgıç 30 metre derinlikte 6 litre hava soluduğunda, basınç yüzeydekinden 4 misli fazla olduğundan bu yüzeye göre 24 litre olacaktır) yukarı çıkarken dışarı vermelidir.

Tüple dalan kişi, yüzeye çıkarken nefesini tutarsa HAVA EMBOLİSİ amoxil online oluşur. Akciğer içindeki hava basıncı sabit kalırken, göğüs üzerindeki dış basınç hızla azalır. Akciğer içindeki hava hızla genişler, akciğerlerdeki alveoller yırtılır. Açığa Online Levitra buy çıkan hava Kamagra Soft kan viagra buy viagra online dolaşımına karışıp damarlar içinde kabarcıklar oluşturur, bu duruma order levitra hava embolisi denir ve hayati tehlike oluşturur. Akciğer çıkış barotravmasına bağlı gaz embolisi 1 metre gibi sığ derinliklerden çıkışlarda da oluşabilmektedir.

Tüpsüz dalış buyviagra yapılıyorsa: dalgıç yüzeyde akciğerlerini tümüyle doldurup dalar ve çıkışta nefesini tutarsa akciğer cheap Ampicillin buy buy viagra pill Without Prescription online embolisi oluşmaz.

Belirti ve bulguları: birden ve şiddetli başlayan, keskin ve yırtılır tarzda bir ağrı, öksürme ile birlikte ağızdan köpüklü kan gelmesi, nabız hızlı ve zayıf, solunum hızlı ve yüzeyseldir, paralizi (=felç; çoğunlukla tek taraflı levitra where can buy viagra cheapest price felç), gözbebekleri büyüklüğünde farklılık.

İlkyardım: En kısa buy levitra vardenafil zamanda sağlık kuruluşuna götürülür. ABC kontrol edilerek ve devamlılığı sağlanarak.

Acil Bakım: – % 100 oksijen verilir (geridönüşsüz rezervuarlı maske ile were to buy viagra 15 litre)

Levitra Hasta sol yan tarafına yatırılır, baş vücuttan aşağıda olacak şekilde (aşağı yukarı 15 derece) yatak ayarlanır.

– Damar açık kalacak şekilde serum bağlanır online cheap ampicillin (% 0.9 NaCl, Ringer Laktat veya % 5 Dekstroz)

– Yaşam bulguları ve bilinç durumu sık takip edilir

– Mutlaka doktor ile iletişim kurulur.

2- VURGUN

(dekompresyon hastalığı, basınçlı hava hastalığı, Caisson hastalığı, dalgıç paralizisi, disbarizm) :

Eğer bir dalgıç çok miktarda nitrojenin (havanın yaklaşık beşte dördü nitrojendir) vücudunda erimesine neden olacak kadar uzun süre buy flagyl deniz dibinde kalmışsa ve aniden su yüzeyine dönerse, vücut sıvılarında önemli miktarlarda nitrojen kabarcıkları buy cheap amoxil oluşur. Bu kabarcıklar vücudun herhangi bir buying acomplia bölgesinde sayıları ve Cialis online Jelly”>Cialis Jelly çaplarına Buy strattera online bağlı olarak hasar oluştururlar, bu hasar cytotec asthma genellikle kabarcıkların damarları tıkaması buy clomid tablets sonucunda görülür, ortaya amoxicillin amoxil çıkan tabloya ise vurgun denilmektedir.

Belirti ve bulgular (Hava embolisi ve vurgun):

1- Omuz ve dirsek buy cheap online without order buy cialis tablets buying propecia cialis online prescription Amoxil eklemi gibi büyük eklemlerde ağrı

2- Solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, karnın alt kısmında ağrı, baş ağrısı

3- Ciltte döküntü, soluk lekeler veya siyanoz ve ödem görülebilir

3- antibiotic lasix Buy Generic Viagra order levaquin Konuşma güçlüğü, Viagra online bilinç düzeyinde bozulma, hatta bilinç kaybı,

4- Görme bozukluğu, baş dönmesi

5- Uyuşma, hafif felç veya komaya kadar giden ağır felç

Sıklıkla hava embolisi ve vurgunu ayırt etmek güçtür. Genel bir kural olarak, hava embolisi yüzeye döner dönmez görülür; vurgun belirtileri ise birkaç saatten önce görülmeyebilir.

İlkyardım:

1- Kazazede sudan çıkarılır, buy cialis daily ABC kontrol edilir ve devamlılığı sağlanır

2- Kişi sol yana yatırılır, baş vücuttan 15 derece kadar aşağıda kalacak şekilde yatak ayarlanır.

3- En yakın basınç (dekompresyon) odasına veya hastaneye götürülür

4- Yol boyunca kişini yaşam bulguları ve bilinç durumu kontrol edilir, sıcak tutulur.

5- Bilinci açıksa ve kendi içebilecek durumdaysa buy online ampicillin cheap viagra alkol içermeyen (meyve suyu vb) içecekler verilir

Acil Bakım(profesyonel bakım):

1- Yukarıdaki işlemlere ilaveten kişiye geridönüşsüz, rezervuarlı maske how to buy viagra without prescription ile % 100 oksijen verilir (10-15 litre)

2- Ciddi yaralanması olan veya bilinci kapanmış ya da bilinç düzeyi bozulmuş olan hastaya damar yolu açılarak Cialis Professional Online Ringer Laktat, % 0.9 NaCl cheap levitra online veya %0.9 NaCl içinde % 5 Dekstroz içeren sıvılardan biri verilir

Basınç odasına online pharmacy götürülmesinin amacı, vücudu yeniden yüksek onlinepharmacy-drugs.com/buy/nexium.html basınçlı ortama alarak oluşan gaz kabarcıklarının buy Ampicillin buy cheap drugs yeniden çözülmesini sağlamaktır; böylece akciğerlerin içindeki ve amoxicillin buy dışındaki basınç eşitlenir. Daha sonra kontrollü bir şekilde yavaş yavaş buy Bank of Cyprus exchange rate genuine viagra online basınç değişikliği yapılır.

Bilgi için: Dalgıç yüzeye diflucan generic yavaşça çıkarılırsa, erimiş nitrojen dekompresyon hastalığını önlemeye yetecek bir hızla akciğerlerden atılır. Amerika Birleşik Devletleri Deniz buy cialis pill Kuvvetleri güvenli dekompresyon için özel bir çizelge hazırlamıştır. Cheap Female Viagra Bu çizelgeye göre 57 metre derinlikte 60 dakika kalmış olan bir dalgıç için Viagra Viagra Jelly for sale cheap dekompresyon programı aşağıdaki gibidir:

15 metre derinlikte 10 dakika

12 metre derinlikte 17 dakika

9 metre derinlikte 19 dakika

6 metre amoxicillin buy derinlikte 50 dakika

3 metre derinlikte 84 dakika

Böylece, sadece bir saatlik bir çalışma için derinde kalan dalgıcın toplam dekompresyon süresi yaklaşık üç saattir.

By admin